Nieuwe versie van NEN 3610 in consultatie

21 oktober 2021
tekst nen3610 met de namen van daarop gebaseerde andere informatiemodellen

NEN heeft de herziene versie van het basismodel voor informatiemodellen: NEN 3610 ter consultatie aangeboden. Tot 20 januari 2022 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

NEN3610 is de gemeenschappelijke basis onder verschillende sectorale informatiemodellen. Het bevat de termen, definities, relaties en de algemene regels voor de uitwisseling van geo-informatie. De afgelopen periode heeft Geonovum in samenwerking met experts van onder meer Kadaster en Rijkswaterstaat gewerkt aan deze nieuwe versie van de NEN 3610. Het model is in lijn gebracht met eisen die nu gesteld worden aan de Nederlandse informatie infrastructuur. Dit leidt tot een vernieuwd fundament voor informatiestandaarden; van begrippenkader tot berichtenmodel en van UML informatiemodel tot RDF/OWL ontologie.

De nieuwe versie van NEN 3610 moet een solide basis vormen voor geo-informatiemodellen in de komende jaren. De nieuwe versie van NEN 3610 is afgestemd op MIM, het metamodel  voor informatiemodellering. Daarnaast is er intensieve afstemming geweest met specialisten die aan de NEN 2660-norm hebben gewerkt. Ook is gekeken naar ontwikkelingen die spelen in het geo-werkveld zoals de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie in het kader van DisGeo.

Wij horen graag wat je vindt van de herziene versie NEN 3610

De NEN Normcommissie Geo-informatie is de beheerder van het Basismodel NEN 3610. Zij heeft het model nu in consultatie gebracht. Tot 22 januari 2022 is het mogelijk om jouw visie op het model te delen. Het ontwerp is via de NEN website in te zien en van commentaar te voorzien via https://www.normontwerpen.nen.nl/

Zie ook

Webinar over N/EN3610 door Paul Janssen op de Open Geodag.

Persbericht van de NEN

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.