Terugblik Open Geodag

18 april 2022
decoratief

Donderdag 7 april 2022 vierde Geonovum haar 15-jarig bestaan. En hoe konden we dat beter doen dan met de organisatie van een Open Geodag. Want voor het eerst in jaren lieten omstandigheden het toe om elkaar weer eens echt te ontmoeten.

Gedurende de dag ontvingen we bijna 300 man in de Prodentfabriek in Amersfoort. In het programma zaten diverse sessies over de nieuwste generatie OGC standaarden. Ook was er ruim aandacht voor digital twins.

Het hoofdprogramma stond in het teken van grote uitdagingen: de woonopgave, energietransitie, klimaatadaptatie. Maar ook: het herpakken en behouden van vertrouwen in data en overheid. Want dit alles hangt met elkaar samen. De ruimtelijke uitdagingen waar we voor staan, vragen om een integrale aanpak. Woningnood, energietransitie en klimaatadaptatie concurreren met elkaar om ruimte. Op een plek waar je een windmolenpark plant, kan je geen huizen meer bouwen. We zullen dus creatief moeten zijn. Dit werd mooi geïllustreerd met onderstaand, in Geosamen verband gemaakt filmpje naar aanleiding van de publicatie van het regeerakkoord.

filmpje op youtube hoe geo ambities regeerakkoord kan ondersteunen

Als er iets duidelijk is, is het dat Nederland op de schop moet om alle ambities te realiseren. En daar waar een schop de grond in gaat, krijg je met heel veel verschillende belangen te maken.

Het mooie van de huidige stand van de techniek en de rijkdom aan geodata is dat je ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken inzichtelijk kunt maken. Voeg dat samen met de ruime ervaring met participatietrajecten in de ruimtelijke ordening en dan kunnen er mooie dingen ontstaan.

Wij hebben de 2022 editie van de open geodag afgesloten met het besef dat er veel te doen is! De wereld kan meer geo-expertise gebruiken, maar wij zullen het de wereld zelf moeten laten zien. De ruimtelijke uitdagingen bieden een prachtig aanknopingspunt voor innovaties in het werkveld. Wij hopen dan ook dat de komende jaren veel nieuwe, creatieve initiatieven gaan zien die er voor zorgen dat we de beperkte ruimte die er is, verstandig, duurzaam en goed benutten.

Lees ook het uitgebreide verslag met links naar gegeven presentaties en een aantal videoregistraties.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.