Open Geodag

Mensen bij een kraam

Op de Open Geodag vertellen medewerkers van Geonovum je het laatste nieuws over de standaarden,  laten we onze samenwerkingspartners aan het woord over actuele ontwikkelingen en praten we iedereen bij vanuit de verschillende innovatieplatforms. De Open Geodag is net zo open als onze standaarden: iedereen mag aanschuiven en toegang is gratis.

Editie 2022

Donderdag 7 april 2022 vierde Geonovum haar 15-jarig bestaan. En hoe konden we dat beter doen dan met de organisatie van een Open Geodag. Want voor het eerst in jaren lieten omstandigheden het toe om elkaar weer eens echt te ontmoeten.

bezoekers van open geodag praten bij tijdens pauze

Gedurende de dag ontvingen we bijna 300 man in de Prodentfabriek in Amersfoort. PDOK demonstreerde de BGT vector tiles waarmee je traploos door de BGT kunt zoomen, er waren expertsessies over de nieuwste OGC standaarden, zoals OGC Features and Geometries JSON, Observations and Measurements en over het in samenhang bevragen van de Basisregistraties. Je kon aanschuiven bij een sessie over het toepassen van rekenmodellen en er was een update over de referentiearchitectuur voor een stelsel van digital twins.

Een aantal deelnemers bouwde tijdens de bijeenkomst zelf een digital twin! De gemeenten Amsterdam en Utrecht hebben een workshop opgezet waarmee je in anderhalf uur tijd (en wat voorbereiding) een eigen digital twin kunt bouwen in Unity. Op de Open Geodag ging deze workshop in première.

Er was ook een uitgebreide sessie over het nieuwe Europese databeleid waarin verschillende tips en aanbevelingen werden geoogst hoe we die in Nederland kunnen oppakken en benutten. De Amersfoortse wethouder Fatma Koser Kaya vertelde in die sessie over het Earth Valley initiatief. In de regio Utrecht bevinden zich veel bedrijven die zich bezighouden met ruimtelijke vraagstukken en geo-data. Deze hebben zich onlangs verbonden in het netwerk Earth Valley. Door dat netwerk te koppelen aan onderdelen van grote maatschappelijke opgaven wil de Utrechtse regio een impuls geven aan geo-innovatie en tegelijk betere beleidsvorming ondersteunen.

Uitdagingen

Het hoofdprogramma stond in het teken van uitdagingen: de woonopgave, energietransitie, klimaatadaptatie. Maar ook: het herpakken en behouden van vertrouwen in data en overheid. Want dit alles hangt met elkaar samen. De ruimtelijke uitdagingen waar we voor staan, vragen om een integrale aanpak. Woningnood, energietransitie en klimaatadaptatie concurreren met elkaar om ruimte. Op een plek waar je een windmolenpark plant, kan je geen huizen meer bouwen. We zullen dus creatief moeten zijn. Dit werd mooi geïllustreerd met een in Geosamen verband gemaakt filmpje naar aanleiding van het regeerakkoord.

External video URL

Als er iets duidelijk is, is het dat Nederland op de schop moet om alle ambities te realiseren. En daar waar een schop de grond in gaat, krijg je met heel veel verschillende belangen te maken.

Het mooie van de huidige stand van de techniek en de rijkdom aan geodata is dat je ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken inzichtelijk kunt maken. Voeg dat samen met de ruime ervaring met participatietrajecten in de ruimtelijke ordening en dan kunnen er mooie dingen ontstaan. Wanneer je in virtuele kopieën van de werkelijkheid kunt laten zien wat het resultaat is van een ingreep - liefst ook in relatie tot andere ambities en doelstellingen - helpt dit enorm in de zoektocht naar de meest optimale keuze. Zo ver is het nog niet, maar als we iets hebben kunnen leren van de afgelopen crises, is het dat waar er een wil is, er ook een weg is.

Maar hoe mooi techniek ook is, je moet er wel op kunnen vertrouwen. Dat is ook een belangrijk thema binnen Geonovum. Kunnen wij er met standaarden aan bijdragen dat data en services toegankelijk, bruikbaar en herleidbaar zijn? In onze visie op de geodata infrastructuur zijn dit belangrijke uitgangspunten. Friso Penninga haalde een paar highlights hieruit aan tijdens de Open Geodag.

Videoregistratie Nieuwsuur SDI.Next | Friso Penninga en gasten

External video URL

 

Eén van onze inspiratiebronnen in de visie is Digitaal Vlaanderen. In Vlaanderen worden overheidsdata sinds een paar jaar vanuit één bron geserveerd: de Datavindplaats. Daarop worden diverse services ontwikkeld. Daarnaast is Vlaanderen bezig met een groot project om burgers zeggenschap te geven over hun data. Het Datanutsbedrijf ontwikkeld hiervoor een systeem op basis van Solid; een idee van internetgrondlegger Tim Berners Lee om het web een plek te houden waar mensen kennis en informatie kunnen uitwisselen.  
Geraldine Nolf, Raf Buyle en Bjorn de Vidts deelden de ins en outs van deze ontwikkelingen. Wij verwachten hier zeker nog meer van te gaan horen!

Videoregistratie De datavindplaats | Geraldine Nolf

External video URL

Videoregistratie Datanutsbedrijf | Björn de Vidts en Raf Buyle

External video URL

 

Wij hebben de 2022 editie van de open geodag afgesloten met het besef dat er veel te doen is! De wereld kan meer geo-expertise gebruiken, maar wij zullen het de wereld zelf moeten laten zien. De ruimtelijke uitdagingen bieden een prachtig aanknopingspunt voor innovaties in het werkveld. Wij hopen dan ook dat de komende jaren veel nieuwe, creatieve initiatieven gaan zien die er voor zorgen dat we de beperkte ruimte die er is, verstandig, duurzaam en goed benutten.

Ter inspiratie sluiten we deze terugblik, net als de open geodag zelf, graag af met de flitsende presentatie van Chris Tucker over het fenomeen metaverse: een soort parallel digitaal universum, maar eigenlijk ook gewoon een stelsel van digital twins.

Videoregistratie presentatie Metaverse down to earth | Chris Tucker

External video URL

Editie 2021

Op 14 september 2021 organiseerden we de Open Geodag. Dit jaar niet live, maar online. Net als andere jaren, gaf het programma hier en daar wat keuzestress. En dan heeft online presenteren zo haar voordelen... Voor het eerst in de geschiedenis van de Open Geodag, zijn sessies terug te kijken!

Zowel de ochtend als de middag gingen van start met een plenaire sessie vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid in Den Haag. In de ochtend maakten we kennis met Arash Aazami die een verfrissende kijk gaf op energietransitie en digitalisering. Één van de uitspraken die daarbij de revue passeerde was dat we aan de slag kunnen met hernieuwbare energie dankzij technologie die we hebben kunnen ontwikkelen dankzij fossiele energie. 'Oude' en 'nieuwe' energie staan niet tegenover elkaar, maar zijn met elkaar verbonden. Rob van de Velde sprak vervolgens verder met Aazami, met Arie Versluis van het Ministerie van BZK en Sanne Hettinga van VU Amsterdam. 

External video URL

Sessies

Na een korte pauze, gingen we door met de eerste ronde parallelle sessies.

 1. EU-brede spelregels voor data en AI | Ton Zijlstra
 2. Publiek gebruik van private data | Dirk van Barneveld, ministerie BZK
 3. Digital twin infrastructuur / Wijs met Locatie |  Jan Bruijn
 4. Ontwerpprincipes digital twins | Emily Daemen en Michel Grothe

Het Geo-standaard journaal

In de middag doken we in de wereld van standaardisatie. Friso Penninga presenteerde in het Geo-standaard journaal internationale en nationale ontwikkelingen die komende tijd een belangrijke rol gaan spelen.

External video URL

Daarna volgden verschillende verdiepende sessies.

 1. Testbed OGC API’s | Frank Terpstra
 2. Metadata in de toekomst | Ine de Visser en Jan Skornsek
 3. Handreiking coördinaatstelsels | Lennard Huisman
 4. NEN 3610 ontwikkelingen: klaar voor 2022 | Paul Janssen
 5. Maak kennis met de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) | Erwin Folmer (Kadaster)
 6. Kennisplatform API’s: wat verandert er in 2021 | Frank Terpstra
 7. Testbed voor OGC API Features conform INSPIRE | Pieter Bresters, Geonovum en Anton Bakker, Kadaster
 8. UOI: Een QR-code op elk object in de gebouwde ruimte | Eric van Capelleveen en Paul Janssen
 9. Basisregistraties in samenhang bevragen  | Pano Maria, Geonovum en Lennart van Bergen, Kadaster
 10. Geonovum white paper ‘Visie op upgrade NGII’ | Friso Penninga

Eeuwige roem

De dag werd afgesloten met een quiz over standaarden, over afkortingen en Geonvoum-weetjes. In deze quiz draaide het erom zoveel mogelijk correcte antwoorden te geven in zo kort mogelijke tijd. Maarten Storm was de slimste van de dag! Met het goede antwoord op 9 van de 13 vragen binnen slechts 68 seconden, prijkt hij onbetwist op nummer 1. Op de tweede plaats - ook met 9 goede antwoorden - eindigde Pieter-Jan Demmers die in totaal 74 seconden nodig had. Op de derde plaats eindigde Nicolien Jongerius die binnen 121 seconden alle quizvragen beantwoordde.

Editie 2019

Op woensdag 2 oktober 2019 organiseerde Geonovum de Open Geodag met als thema ‘De kunst van het verleiden’. Ruim 350 deelnemers voelden zich aangetrokken en ontmoetten elkaar in de Prodentfabriek in Amersfoort, voor een programma met twee keynotes, dertig parallelsessies, diverse demo’s van het Kadaster en een heuse Omgevingswet escape room!

Friso Penninga van Geonovum opende de bijeenkomst met een pleidooi om gebruikers meer te verleiden om de goede geodata van de overheid te gebruiken. Verschillende componenten van SDI.Next zijn hier uitermate geschikt voor, zoals het aanbieden van lichtere formaten, de opkomst van API’s, het betrekken van de community en het sluiten van de feedbackloop.

Larissa Zegveld, voorzitter Forum Standaardisatie en algemeen directeur van Wigo4IT, de ICT-dienstverlener van de G4 voor het domein Werk en Inkomen, onderstreepte vervolgens het belang van standaardisatie van zowel gegevensuitwisseling als semantiek met treffende voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk: zo kan het ontbreken van een eenduidige betekenis van het begrip ‘inkomen’ zomaar leiden tot schuldenproblematiek. En waarom is een salarisstrook eigenlijk niet gestandaardiseerd?

Na de plenaire opening verdeelden de bezoekers zich over de diverse zalen, waar een breed scala aan onderwerpen de revue passeerden: variërend van de houtskoolschets van de architectuur van het traject Doorontwikkeling in Samenhang tot het onderzoek naar het gebruik van open data, van de mogelijkheden van GeoPackage tot de voortgang van NEN3610:2020, van de kracht van de Knowledge Graph tot de behoefte aan een praktijkrichtlijn voor Vector Tiling en van verleiden met storymaps tot de laatste nieuwe ontwikkelingen bij OGC en W3C.

Zoals gebruikelijk was het programma ingedeeld in korte blokken van 25 minuten, zodat bezoekers zich in één dag konden laten bijpraten over veel relevante ontwikkelingen. Dankzij de inzet van  de vele presentatoren stonden de parallelsessies bol van de inhoud én inspiratie! En dat was maar goed ook, want de Open Geodag was zo druk bezocht dat de zalen regelmatig bomvol waren en toehoorders moesten staan. Maar niemand klaagde, want de sfeer was uitstekend en de kwaliteit van de presentaties zonder uitzondering hoog.

En de sfeer bleef uitstekend. Zelfs toen Jan van Ginkel (loco-provinciesecretaris provincie Zuid-Holland) de aanwezigen tijdens de plenaire slotsessie naar eigen zeggen ‘geselde’ met een gepassioneerde oproep om niet te werken aan digitale optimalisatie, maar vol in te zetten op digitale transformatie. Zijn vlammende betoog om de overheid te transformeren tot ‘een ICT-bedrijf met een democratische licentie’ kon meerdere keren rekenen op instemmend applaus uit de zaal. De deelnemers sloten de Open Geodag op muziek van Radiant Wood af met de borrel, waar de indrukken van de dag gedeeld werden, oude bekenden elkaar weer troffen en nieuwe plannen gesmeed werden. De resultaten daarvan zien we hopelijk op de volgende Open Geodag!

Presentaties

Van een aantal sessies zijn de presentaties beschikbaar gesteld. Deze kan je hieronder bekijken

Beeld impressie

opening opening-larissa janvanginkel
subsessie

rivm

geopackage esri
gijskoedam escape nen3610
pdok radiant wood lunch

 

Editie 2018

open geodag/sdi.next 2018

Op 31 oktober 2018 organiseerden het Ministerie van BZK, PDOK en Geonovum weer het Geo Gebruikersfestival. Dit jaar in combinatie met de Open Geodag die in het teken stond van SDI.Next: de beweging waarin alle ontwikkelingen samen komen die geo beter toegankelijk maken voor developers.

Het programma zat vol kennisintensieve sessies met thema’s als business intelligence, geo voor het web en common ground. Daarnaast kon je je laven aan de laatste updates over de Basisregistraties, Omgevingswet en PDOK. Of aanschuiven in een workshop om je wensen voor de BGT kenbaar te maken of werken met geo-informatie binnen de kaders van de webrichtlijnen.
Tijdens de lunch presenteerden studenten van de HAS hun buitenland ervaringen, kon je onder de grond duiken met de BRO en lanceerde Kadaster de Huischeck. Met behulp van linked data maakten zij ter plekke een unieke, scanbare identifier van je huis waarmee je allerlei data over je huis kunt oproepen uit openbare bronnen.

Spaghetti aan koppelingen

Voor het zover was, trapte Directeur Generaal Erik Jan van Kempen in de bomvolle Productiehal van de Prodentfabriek in Amersfoort, de dag af met een speech waarin hij de ambities van het DSO koppelde aan het belang van toegankelijke data. Vervolgens nam Raymond Alexander het podium. Samen met de virtuele mevrouw de Wit illustreert hij hoe we onze informatievoorzieningen bij de overheid teveel hebben verknoopt met onze processen. Het leidt tot een spaghetti aan koppelingen. Common ground is een andere benadering van die informatievoorziening. Gegevens worden in een eigen laag opgeslagen, gescheiden van de servicelaag. De bronbeheerder kan de gegevens wijzigen. Andere processen raadplegen alleen de data. Hierdoor wordt het ook eenvoudiger toepassingen te ontwikkelen op de data. Koplopers bij de Nederlandse Gemeenten, maar ook een organisatie als het Kadaster werken al aan deze omslag in de informatievoorziening.

Traditionele SDI's zijn niet goed genoeg

Jeremy Tandy van het Britse MET Office nam vervolgens de microfoon over. Hij betoogde dat traditionele geodata infrastructuren niet goed genoeg zijn. Geoportalen bevatten weliswaar prachtige data, maar ze zijn niet te vinden via het web. Bovendien vraagt het oproepen van de data voorkennis en specifieke software. En wil je echt met de geodata aan de slag, dan wordt het helemaal werk voor specialisten. In de OGC W3C werkgroep voor spatial data on the web zijn verkenningen uitgevoerd hoe dit beter kan. Later op de dag werden deze principes met voorbeelden nader toegelicht in de werksessie over dit onderwerp.

hoodiefication op het podium van SDI.Next

Hoodiefication

Friso Penninga besloot de plenaire opening met een toelichting op wat SDI.Next nu eigenlijk is. Zijn oproep om aan ieder die deze ontwikkeling wil steunen door SDI.Next actief uit te gaan dragen door je te hullen in een oranje hoodie werd aan het eind van de dag massaal opgevolgd. De eerste hoodies zijn inmiddels ook al “in het wild” gesignaleerd bij andere bijeenkomsten. We houden het in de gaten!

Met dank aan de sprekers, verschijnen hieronder de presentaties die op het festival en SDI.Next zijn gegeven.
Zie voor een impressie van de dag ook de tweets met #DataToBuildOn en #Geofestival18.

Plenair

SDI Next programma

Geo Gebruikersfestival programma

Omgevingswet en aanpalend

PDOK

Basisregistraties

Sensoren

Workshops

Editie 2017: De toekomst is al lang begonnen

Voor iedereen in de geo-sector die af en toe het gevoel had dat hij de draad begon kwijt te raken, was de Open Geodag 2017 een goede gelegenheid om weer helemaal bijgepraat te worden. Waar zijn we aanbeland in de geo-evolutie? Waar aanvankelijk militaire en publieke belangen de geo-ontwikkelingen aandreven, zijn het momenteel vooral slimme, vaak onzichtbare marketeers die locatie en andere data inzetten om onze toekomst te vormen. Hoe die toekomst eruit ziet... Maar een ding werd duidelijk tijdens deze Open Geodag: de toekomst is al lang begonnen.
 

open geodag 2017

10 jaar Geonovum
Geen mooiere locatie voor een Geodag dan de Prodentfabriek in Amersfoort. En geen beter publiek dan op deze zomerse, laatste dag van mei om een terugblik op 10 jaar Geonovum aan te presenteren. Rob van de Velde, directeur van Geonovum opende de dag met zichtbaar plezier. En ook met trots. Want in 10 jaar is veel bereikt. Standaarden die zouden zorgen voor een naadloze uitwisseling van geo-informatie. Standaarden die per wet geregeld zouden worden. Geo-data die voor iedereen toegankelijk zouden zijn. 10 jaar geleden was het nog een droom. Intussen is het werkelijkheid. Een mooie werkelijkheid waarin veel maatschappelijke waarde wordt gecreëerd, met de Basisregistraties en PDOK voorop.

Waar + wie = macht
Maar net zoals Van de Velde 10 jaar geleden al graag over de toekomst droomde, zo zocht hij ook op deze Geodag opnieuw nadrukkelijk de toekomst op. En in de geo-wereld wordt die toekomst steeds meer opgeëist door marketing en commercie. Daarom had hij een spreker uit de internationale marketingwereld uitgenodigd om de keynote te verzorgen: Asif Khan, directeur van de Location Based Marketing Association.
Asif Khan en zijn organisatie werken voor grote bedrijven, maar ook voor overheden, onderwijsinstellingen en ngo’s. Zij helpen deze organisaties om nieuwe manieren te vinden om locatiegegevens en persoonsgebonden gegevens in te zetten om er zoveel mogelijk profijt uit te halen. “Waar + wie = macht.” Dat is volgens Khan de kernformule. Het werd een wervelende tour langs de meest spectaculaire toepassingen van locatiegegevens waar Khan en de zijnen zich momenteel mee bezig houden.

Het kan allemaal
Het was snel, het was veel, en het was enthousiasmerend en beangstigend tegelijk. Dat blinden makkelijker kunnen lopen dankzij instructies op basis van een gps-chip in hun schoen, dat vinden we allemaal mooi. Maar wat vinden we van een wereld waarin foutparkeerders middels de locatie van hun auto en de registratie van hun kenteken, publiekelijk aan de schandpaal worden genageld op de schermen van computergebruikers in de nabije omgeving? Of van digitale billboards en intelligente vloeren die hun reclameboodschap realtime aanpassen op basis van het profiel van de voorbijganger? Sensors in kleding, schoenzolen, alles steeds beter verstopt zodat we niet eens merken dat de verlichting en de muziek zich aanpassen op het moment dat jij een kledingstuk aan het passen bent…? Het kan allemaal. En er kan nog veel meer! Zie voor een impressie een paar filmpjes die de revue passeerden: De reclametruck | De blindengeleide schoen | De tweeting pothole

Iedereen die dacht dat hij weer up to date was na de inleiding van de dag, begon daar tijdens deze keynote misschien weer aan te twijfelen. En misschien was dat ook precies de bedoeling. Want wat weten we eigenlijk over wat er op dit gebied gebeurt? Wat mag wel, wat mag niet? Ironisch genoeg bleek uit de presentatie van Khan dat de meeste projecten in Europa in Duitsland worden uitgevoerd. Dat was toch het land met de strengste privacyregels van alle Europese landen?

Maar wat we er ook van vinden, die marketing-gedomineerde toekomst, Khan verdient lof voor zijn openheid. Hij gaf onomwonden en heel duidelijk inzicht in een werkelijkheid die al lang bestaat. En die ook mogelijkheden biedt voor andere dan louter commerciële doeleinden. Het is hoe dan ook een werkelijkheid die impact zal hebben op alles en iedereen. En dus ook op de verdere ontwikkeling van geo-standaarden.

Geo-standaarden
Na de middagpauze was er een goedgevuld programma met zeer veel verschillende vakinhoudelijke deelsessies. Ook hier kwam de toekomst veelvuldig aan bod. Want hoe ziet de geo-agenda van IenM er uit? Wat is de invloed van al die sensoren in de openbare ruimte? En hoe zorgen we ervoor dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet continu door de laatste innovaties wordt gevoed? Het is een willekeurige greep uit de thema’s die aan bod kwamen.

Op het gebied van geo-standaarden was er zelfs een primeur. Voor het eerst in tien jaar presenteerde Geonovum een whitepaper over geo-standaarden. Drie vragen stonden centraal: Wat hebben we bereikt? Wat zijn de trends? En wat is de impact van die trends op de ontwikkeling van onze geo-standaarden? Friso Penninga van Geonovum leidde het publiek door de analyse die het standaardenteam van Geonovum heeft gemaakt: meer 3D, meer Linked Data, meer toepassingen van sensoren, meer gebruikers en steeds meer kanalen en doelgroepgerichte toepassingen waardoor de tijd van ‘one size fits all’ voorbij lijkt te zijn… Maar hij presenteerde ook een aantal van de prangende vragen waar deze analyse toe leidt. En waarvoor hij het publiek opriep om mee te denken over de antwoorden. De whitepaper staat gepubliceerd op github en de consultatie staat open voor iedereen.

Samenhang in basisregistraties
Op het gebied van de basisregistraties ging het enerzijds over de BRO, de basisregistratie ondergrond die net als de Omgevingswet via agile/scrum-methodes wordt ontwikkeld. Anderzijds – in een presentatie van Ruud van Rossum van het ministerie van IenM – ging het over de verdere doorontwikkeling van die basisregistraties en het feit dat dat alleen maar kan als er meer in samenhang wordt gedacht en gewerkt. Geheel in het thema van deze Geodag gaf Van Rossum een vooruitblik op de nabije toekomst. Een toekomst waarbij de grenzen tussen de verschillende basisregistraties vervagen en er zowel qua governance als financiering meer integraal gestuurd zal worden.

Tot slot… een goed gesprek
In een stijlvolle podiumsetting met zitbankjes en een aantal leren fauteuils werd tot slot het inhoudelijke deel van de Open Geodag afgesloten door een breed samengesteld panel. Melanie Peters (Rathenau Instituut), Steven Luitjens (Ministerie van BZK en Voorzitter bestuur Geonovum), Henk Scholten (VU en Geodan), Ingrid Hoogstrate (KING), Tirza van Daalen (Geologische Dienst Nederland TNO), Manon Wagenaar (Kadaster) en Monique Stouten (Provincie Overijssel) waren voor deze gelegenheid uitgenodigd. Zij reageerden op gefilmde interviews met Eppo Bruins (lid Tweede Kamer), Frank Tierolff (raad van Bestuur Kadaster) en Symone de Bruin (manager Fysieke Leefomgeving, Apeldoorn). Gespreksleider voor dit onderdeel was Noud Hooyman van het ministerie van IenM. Om de beurt nodigde hij elk van de panelleden uit voor een korte wandeling of een kort interview, waarbij hij prikkelende of prangende vragen voorlegde. Dat data open en voor iedereen toegankelijk moeten zijn, daarover waren alle panelleden het natuurlijk eens. En dat de klant meer centraal moet staan bij verdere ontwikkelingen, daarover ook. Maar hoe dan om te gaan, bijvoorbeeld, met het feit dat de anonieme overheid onder de invloed van social media steeds meer verandert in ambtenaren die met naam en gezicht vindbaar zijn? En dat klanten daar soms erg direct en persoonlijk mee om kunnen gaan? En er dus andere skills worden gevraagd van ambtenaren die in deze veranderende omstandigheden hun werk moeten blijven doen?

Onvermijdelijk kwam het gesprek ook weer op de soms onvoorziene consequenties van toepassingen op basis van locatiegegevens. “Wat willen we met onze samenleving?”, vroeg Steven Luitjens, voorzitter van het bestuur van Geonovum en lid van het GI-beraad zich hardop af. Onlangs een keer op weg naar de Arena in Amsterdam merkte hij op dat de menigte met crowdmanagement bestuurd werd. In het licht van de recente terroristische aanslagen best een veilig idee. Maar toch… zijn we ons ervan bewust wat de eventueel minder leuke consequenties zijn van het feit dat Schiphol intussen is veranderd in een grote sensor? “Ik ben niet tegen”, verduidelijkte hij. “Maar ik ben wel tegen het feit dat die downsides nooit besproken zijn, en dat er zoveel gebeurt zonder dat we het er ooit over hebben gehad.”

Dicht op de huid
“Aan dit soort ontwikkelingen en voorzieningen hebben we allemaal meegeholpen”, stelt Van de Velde, die de dag ook weer mocht afsluiten. “De ontwikkeling van geo-standaarden begon altijd vanuit de gedachte voor een betere dienstverlening. Maar we moeten ons realiseren dat we nu wel erg dicht op de huid van mensen beginnen te komen. Onder andere door het feit dat we zo nauwkeurig de locatie van mensen kunnen bepalen. Maar ook doordat we in combinatie met andere (open) data nog zoveel meer kunnen weten van die mensen. Natuurlijk blijven we geo-standaarden ontwikkelen en willen we open data nastreven om maatschappelijke waarde te creëren. Maar soms moeten we misschien dingen ook even verder doordenken, en eventueel terugleggen bij onze opdrachtgevers. Zodat we met zijn allen kunnen stilstaan bij de vraag: Hoe ver willen we gaan?”

Presentaties

10 jaar Geonovum - Rob van de Velde
Spatial Data on the Web - Phil Archer
Verkenning Informatievoorziening Energiedomein - Paul Janssen & Leen van Doorn
Nieuwe Sturing op de Basisregistraties: doorontwikkeling in samenhang - Ruud van Rossem
Beta-lab Soest - Klaas van Haaften
Agile ontwikkelen standaarden Omgevingwet en BRO - Luc de Horde en Marcel Reuvers

Op naar een nieuwe versie van IMGeo - Arnoud de Boer
Omgevingswet hack - data voor gebruikers - Joost Broumels & Sjors Slaats
Feedback in geo-portalen - Paul van Genuchten
Naadloos een 3D gebouw in een 3D omgeving plaatsen - Hugo Ledoux & Friso Penninga
10 jaar INSPIRE... - Ine de Visser
PDOK locatieserver - Jeroen Baltussen & Jeroen Hogeboom
Sensoren - wie weet wie wat waar en hoe meet? - Hans Nouwens en Dirk Jan Venema

Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik - Gerard Trouborst
OGC Testbed 13 QGIS Security - Andreas Matheus & Frank Terpstra
Geostandaarden van de toekomst - Friso Penninga
Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) - Bert Gerlofs & Ron Wardenier
De Geo-Agenda - Dirk van Barneveld en Elise Wagemaker

Linked Data profiel op NEN3610 - Paul Janssen & Hans Schevers
Ondertussen onder de grond... Basisregistratie Ondergrond - Marcel Reuvers
5 years of linking spatial data in the Netherlands - Linda van den Brink
Geocommunity PDOK - eerste hulp bij gebruik - Dimitri van Hees

Open Geodag in beelden

overzicht Open Geodag 2017 in beeld

overzicht Open Geodag 2017 in beeld

 

Editie 2015: De slimme burger en de overheid

Op 2 september 2015 was het tijd voor de derde Open Geodag van Geonovum. In één dag praatten wij iedereen bij op wat ons bezighoudt en gaat houden.

Marleen Stikker, Victor Zuydweg en Marga Jacobs aan tafel bij Open Geodag 2015

In de ochtend trapten wij af met een bespiegeling op ‘digitalisering, slimme burgers en de overheid’. Aan tafel schoven Marleen Stikker van de Waag Society, Victor Zuydweg van ICTU en Marga Jacobs van Vereniging Leefmilieu. Zij lieten zien waar burgers zelf initiatief nemen, hoe informatie daarbij wordt ingezet en wat dat betekent en gaat betekenen voor de samenleving en de overheid. Marcel Reuvers van Geonovum nam iedereen vervolgens mee in de beweging van data op het web, naar een web van data. Daarna was het ruim baan voor alle werksessies. De ware (w)rap-up gaf van de bijeenkomst kwam van woordkunstenaar Skinfiltr8r. Zie voor meer het online sfeerverslag.

Hieronder een overzicht van de sessies:

 • Een informatieplatform voor Groningen- Peter Millenaar, Provincie Groningen en Paul Padding, Geonovum
 • Verkenning informatievoorziening leegstand – Gerard Trouborst, Geonovum
 • Het sociaal domein heeft u nodig! – Rien Stor, Geonovum
 • Hittestress in beeld – Matthijs Danes, WUR
 • Hoe slim is uw stad? – Smart city ranking Michel Grothe, Geonovum
 • Kadaster Fit for purpose - Kees  de Zeeuw, Kadaster
 • Registers voor geo-standaarden – Frank Terpstra, Geonovum
 • CERISE – een standaard voor energiestromen – Jasper Roes, TNO
 • Get up met GitHub – Simeon Nedkov, Geonovum
 • Validatie nieuwe stijl – Arnoud de Boer, Geonovum
 • Integratie locatie-informatie in de bouw met BIM – Dik Spekkink, Bouw en Informatie Raad
 • Voortbouwen op de BGT – Beheer openbare ruimte en verkeer en vervoer – Arnoud de Boer, Geonovum
 • Zorg op de kaart – Ernst Koperdraat en Paul Padding
 • Neo-geo - de wereld buiten de overheidsstandaarden – Edward Mac Gillavry, Webmapper
 • FIWARE en het FIWARE-lab – een platform voor de digitale stad – Arjen Hof, Civity en Robin Puthli, Itude
 • Linked data > zo doe je dat – Marco Brattinga, Ordina/Platform Linked Data Nederland
 • Locatielab – proeftuin voor experiment en onderzoek – Marcel Reuvers, Geonovum [ge
 • INSPIRE Inside: Waarom de sector Kabels en Leidingen kiest voor INSPIRE en hoe dat in de standaard is vervat - Ad van Houtum, Kadaster en Paul Janssen, Geonovum
 • INSPIRE Inside: Luchtkwaliteit – Michel Grothe, Geonovum
 • PDOK Kaart community – Simeon Nedkov, Geonovum
 • PDOK geodatastore – Erwin Folmer, Kadaster
 • Crisis- en herstelwet en het Omgevingsplan – wethouder Ted van de Loo, Gemeente Boekel
 • De digitale ambitie van de Omgevingswet - Pieter Meijer, Rijkswaterstaat
 • Omgevingsplan raadplegen – een demo – Monique van Scherpenzeel, Geonovum
 • Geo-participatie -Gert Jan van der Weijden
 • Low cost sensoren: Iedereen kan meten – Hester Volten, Rivm
 • Geo voor zelfrijdende auto – Arnoud de Boer, Geonovum
 • Geo-JSON > doe het zelf – Edward Mac Gillavry, Webmapper
 • Modelleren op de laan > zo werkt het – Paul Janssen, Geonovum

Editie 2013: NEN3610 volwassen en Open data

Ruim 250 deelnemers bezochten de Open Geodag 2013. Doel van de dag was om iedereen in één dag bij te praten op ontwikkelingen rond geo-data en -standaarden. Voor het workshopprogramma van start ging, was er de opening met een zinderende modellencatwalk onder leiding van Geonovums eigen modelontwerper: Paul Janssen.

Een dag vol met workshops en presentaties, waarvan hier een sfeerverslag en natuurlijk de foto's van de catwalk! Ter ere van de 18de verjaardag van de NEN3610, het basismodel geo-informatie, organiseerden wij een heuse modellencatwalk. Namens de NEN norm commissie opende Gisela van Blokland de catwalk, op de voet gevolgd door vertegenwoordigers van informatiemodellen voor Water, Welstand, Ondergrond enzovoort die allemaal hun fundament hebben in de NEN3610.

catwalk

Vervolgens hadden de ruim 250 aanwezigen keuze uit workshops, masterclasses en speeddates met experts. Onderwerpen op het programma waren bijvoorbeeld: De Omgevingswet, Geo in GEMMA, Webrichtlijnen, Smart Cities, een Masterclass 3D en de BGT. Tijdens de pauzes werd geanimeerd gesproken over de sessies. Ook werden visies gedeeld over open data. Een thema dat in een tafelgesprek aan het einde van de dag aan de orde kwam.

Tafelgesprek open data

Marc de Vries, Pieter Meijer, Chris van Aart en Daniel Goedbloed in panel Open GeodagRob van de Velde, directeur van Geonovum, sprak met Daniël Goedbloed van de gemeente Rotterdam, Chris van Aart van2CoolMonkeys, Pieter Meijer van Rijkswaterstaat en Marc de Vries van Citadel over open data, apps en wat zij betekenen voor de overheid. Illustrator Kurf illustreerde de discussie.

regenradarDaniël Goedbloed van de gemeente Rotterdam werkt aan het Rotterdamse project Regenradar. Waarom gebruikt Rotterdam niet de gegevens van het KNMI, vroeg Van de Velde aan hem: 'Die gegevens worden ook gebruikt, maar het regent in Rotterdam soms meer dan in de rest van het land. Door de ligging van de stad, moeten we tijdig oplossingen kunnen zoeken om een overschot aan regenwater af te kunnen voeren. Daarom ontwikkelen wij een ander, fijnmaziger type regenradar dan landelijk wordt gebruikt.'

Dan is het de beurt aan Chris van Aart van 2CoolMonkeys. Wat is zijn beste app, vraagt Van de Velde hem. ‘Dat is de Marktplaats app’, zegt Van Aart, ‘maar we hebben ook een hele mooie geo-app ‘Testaccio’ ontwikkeld, die historische gegevens toont van Monte Testaccio in Rome.’ Wat is een app die je nog zou willen maken, vraagt Van de Velde hem dan. ‘Een app waarbij we de overheid uit kunnen zetten. Dan schakelen we bijvoorbeeld Rijkswaterstaat uit en kijken wat er gebeurt...’

open of toch geslotenPieter Meijer vertelt dat minister Schultz Rijkswaterstaat de opdracht heeft gegeven om alle relevante datasets als open data beschikbaar te stellen. 'Iedereen mag voortaan in onze keuken kijken. Dat vereist wel een cultuurverandering binnen de organisatie. Maar open data bieden Rijkswaterstaat ook kansen: we kunnen onze maatschappelijke meerwaarde vergroten, over data van anderen beschikken en doordat anderen meldingen maken, kunnen we onze data beter maken.’ Op basis van open data van Rijkswaterstaat zijn ook al apps gemaakt. ‘Een leuk voorbeeld is Surfcheck.info. Hier kunnen mensen die willen surfen informatie vinden over wind, golfhoogtes of watersnelheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van open data van Rijkswaterstaat.'

En wat verandert er voor de overheid door de ontwikkelingen rond open data? Marc de Vries van Citadel zegt dat de impact enorm is. 'Op sommige gebieden zal de overheid een stap vooruit moeten doen en op sommige fronten juist een stap terug. Dat is heel erg afhankelijk van de markt. In de topografische wereld zie je dat de overheid wordt teruggeduwd in de waardeketen (denk aan Google Maps) en zich met name richt op hele specifieke toepassingen.'

En over 5 jaar?'En waar staan we over vijf jaar? Waar hebben we het dan over?', vraagt Rob van de Velde tot slot aan de tafelgenoten: Pieter Meijer: 'Dan hebben we een app die inzicht geeft in de data-infrastructuur van de overheid voor allerlei nieuwe ontwikkelingen.'

Daniël Goedbloed: 'Het echte contact lijkt minder belangrijk te worden, door Facebook bijvoorbeeld, maar ik denk dat echt contact steeds belangrijker wordt.'

Chris van Aart: 'Er ontstaat een "pyjamageneratie", van mensen die al in hun pyjama online zijn. En de afstand tussen de burger en de overheid wordt steeds kleiner.'

Marc de Vries: 'Wie gaat waar over? Wat is nog waar? Dat zijn vragen waar we steeds meer mee te maken zullen krijgen.'