Testbed voor OGC API Features conform INSPIRE

01 juli 2021
testbed voor API features

Geonovum werkt aan een implementatiestrategie voor OGC API standaarden en lichtere uitwisselformaten. De OGC API standaarden bouwen voort op de standaarden voor webservices. Wij verwachten dat deze API standaarden de komende jaren steeds vaker zullen worden toegepast.

In een testbed met PDOK onderzoekt Geonovum hoe de nieuwe standaard voor OGC API Features praktisch is toe te passen voor INSPIRE. OGC API Features is een methode om features via API’s te kunnen downloaden. Op Europees niveau is al veel werk verzet om voor de OGC API Features vast te leggen hoe je deze conform INSPIRE zou kunnen implementeren. In dit testbed passen we deze kennis in de praktijk toe. Op basis van dit testbed, stellen we een handreiking op voor dataproviders van INSPIRE datasets. Ook delen we onze ervaringen met andere Europese initiatieven op dit vlak.

Naast de INSPIRE specifieke test met PDOK, richt Geonovum ook een proeftuin in waarin we meerdere aspecten van de OGC API’s verder gaan onderzoeken. Dit wordt een onafhankelijk platform waar het gebruik van geodata centraal staat, ook voor niet-geo gebruikers.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.