Tijdelijke Alternatieve Maatregelen | Werkafspraak TAM-IMRO

08 november 2021
man met kruiwagen naar nieuwbouwlocatie

De minister van BZK heeft begin dit jaar in een brief over de uitwerking van de DSO roadmap Route 2022 richting de Eerste Kamer aangegeven dat zij in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet, ook Tijdelijke Alternatieve Maatregelen uitwerkt.

Deze Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) zijn er voor het geval overheden niet op tijd kunnen aansluiten op het DSO of wanneer DSO bijvoorbeeld op een onderdeel niet op tijd klaar is. De minister wil voorkomen dat hierdoor bij gemeenten eventuele woningbouwontwikkelingen of ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie vertraging oplopen.

Tijdelijk vangnet

De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) zijn in het leven geroepen als een  noodmaatregel. Dit houdt in dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik ervan. Of gemeenten daadwerkelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheid van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen is nog onbekend. Dit zal blijken bij invoering van de Omgevingswet. Meer informatie over de TAM’s vind je op de website Aan de Slag met de Omgevingswet.

IMRO werkafspraak

Eén van de TAM’s die wordt uitgewerkt, is de mogelijkheid om op basis van de IMRO2012 standaard omgevingswetbesluiten te ontsluiten in het DSO. Geonovum is als beheerder van de IMRO2012 standaard gevraagd om deze Tijdelijk Alternatieve Maatregel op te stellen in de vorm van een werkafspraak. Hieronder vertellen we meer over wat de TAM-IMRO is, hoe het werkt en hoe je feedback aan ons kan geven.

Wat is TAM-IMRO?

TAM-IMRO staat voor “Tijdelijke Alternatieve Maatregel opstellen van Omgevingsdocumenten op basis van de IMRO2012 standaard”. Omdat de IMRO-standaard niet is ontwikkeld voor omgevingsdocumenten zijn er afspraken nodig over hoe de standaard hiervoor kan worden toegepast.

Wat kan je met TAM-IMRO?

Met TAM-IMRO wordt het mogelijk om met behulp van het IMRO plantype ‘bestemmingsplan’ en het IMRO plantype ‘voorbereidingsbesluit’ een omgevingsplan en een voorbereidingsbesluit op basis van de Omgevingswet te maken. TAM-IMRO is niet geschikt om bestemmingsplannen of andere Wro plannen te maken. Met de invoering van de Omgevingswet komt de Wro immers te vervallen en dus ook de mogelijkheid om nieuwe bestemmingsplannen en dergelijke te publiceren.

Het overgangsrecht op basis van de Omgevingswet blijft onverminderd van toepassing op Wro-instrumenten. Dit staat geheel los van de werkafspraak TAM-IMRO. Zie voor verdere toelichting de website Aan de slag met de Omgevingswet.

Voor wie is het TAM-IMRO bedoeld?

Deze werkafspraak richt zich op gemeenten en de partijen die de gemeenten hierbij ondersteunen omdat zij verantwoordelijk zijn voor urgente gebiedsontwikkeling of daar ondersteuning bij bieden.

Software vereisten TAM-IMRO

Een TAM-IMRO omgevingsplan (en voorbereidingsbesluit) kan bekend worden gemaakt met de huidige Wro-plansoftware. Het is dus niet nodig om de software hiervoor aan te passen. Omgevingswetbesluiten via TAM-IMRO worden net als de huidige bestemmingsplannen ontsloten in het DSO via de overbruggingsfunctie van het Informatiehuis Ruimte.

Beperkingen TAM-IMRO

TAM-IMRO is een tijdelijke maatregel die bijdraagt aan een breder palet aan mogelijkheden om continuïteit te bieden in de gebiedsontwikkeling. Het is tot aan de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk om onder de Wro ‘bestemmingsplannen’ aan te bieden en die onder het huidig recht af te maken. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt deze mogelijkheid en wordt er alleen nog gewerkt met Omgevingsplannen. Het is dus niet mogelijk om ‘bestemmingsplannen’ te maken op basis van TAM-IMRO. De Omgevingswet voorziet daar namelijk niet in. Ook de zogenaamde ‘pons-functie’ kan niet worden gebruikt, aangezien een TAM-IMRO besluit in het tijdelijk deel van het omgevingsplan terecht komt.

TAM-IMRO documenten moeten worden omgezet naar STOP-TPOD

Omgevingswetbesluiten die zijn gemaakt met behulp van de werkafspraak TAM-IMRO zullen uiteindelijk omgezet moeten worden in de STOP-TPOD standaard. Indien een bevoegd gezag tijdelijk van deze maatregel gebruik wil maken zal er dus sprake zijn van extra werk ten opzichte van de via het DSO geboden route.

Laat ons weten of de werkafspraak werkt

Geonovum nodigt het werkveld van bronhouders, overheidsorganisaties, softwareleveranciers en leveranciers van omgevingsplannen zoals stedenbouwkundige adviesbureaus uit te laten weten in hoeverre deze werkafspraak past op de praktijk.

Werkafspraak TAM Omgevingsplan

Bijbehorende technische handreiking

Je kunt je reacties op de werkafspraak insturen naar ro-standaarden@geonovum.nl

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.