Transparantie in ontwikkeling en beheer standaarden

29 oktober 2018
BOMOS omslag folder NOIV

Geonovum heeft het beheer van de geo-standaarden ingericht langs de lijnen van het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS). Voor ontwikkeling en beheer van onze Basisstandaarden voeren wij sinds december 2014 het predicaat: Uitstekend beheerproces. Dit predicaat is uitgereikt door het Forum Standaardisatie. In oktober presenteerden wij aan andere beheerorganisaties hoe wij het BOMOS model in onze organisatie hebben geïmplementeerd.

Om opdrachtgevers meer inzicht te geven in de activiteiten in het beheerproces van standaarden, hebben wij een generiek beheerdocument opgesteld. Hierin staat  wat Geonovum doet in elk “blokje” van het BOMOS-model. Voor elke door Geonovum te beheren standaard stellen we daarnaast een specifiek beheerdocument op. In dit specifieke beheerdocument zijn de aanvullende afspraken vastgelegd voor een standaard. In wezen biedt het specifieke beheerdocument het overzicht van meer- en minderwerk uitgaand van het generieke beheerdocument.

Om de kosten van beheer optimaal inzichtelijk te maken, hebben we op basis van het generieke en het specifieke beheermodel, onlangs ook een BOMOS rekenmodel ontwikkeld. Op basis van een reeds bekende en beheerde standaard is de benodigde basis inzet berekend. Deze basis gebruiken we vervolgens om een gerichte inschatting te kunnen maken van meer- en minderwerk zoals beschreven in het specifieke beheerdocument. Hierdoor kunnen we beheerkosten realistisch en onderbouwd inschatten.

In oktober 2018 hebben we de manier waarop wij BOMOS intern benutten èn het rekenmodel gepresenteerd in een kennissessie over BOMOS bij het Forum Standaardisatie. De door Geonovum ontwikkelde implementatie van BOMOS  werd door andere beheerorganisaties als praktisch en waardevol ervaren. Andere organisatie gaan nu bekijken of zij deze werkwijze ook gaan gebruiken. Om het rekenmodel te kunnen gebruiken, kunnen zij een eigen generiek beheerplan maken, en voor de door hen beheerde standaarden een specifiek beheerplan. Die twee documenten zijn dan input voor het bijbehorende rekenmodel.

Zie ook

 

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.