Tweede consultatie conceptueel model samenhangende objectenregistratie

22 maart 2021
3 personen, 1 steekt zijn vinger op, een denkt na en een geeft een duimpje

Van 22 maart tot 16 april ligt het conceptueel model voor een samenhangende objectenregistratie in consultatie. Het ministerie van BZK is in samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). De doelstelling daarvan is om meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (werktitel: SOR).

Een samenhangende objectenregistratie is een landelijk uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, aangevuld met enkele niet altijd zichtbare objecten als oevers, woonplaatsen, sportterreinen en openbare ruimten. Met de samenhangende objectenregistratie wil het ministerie meer samenhang aanbrengen tussen de verschillende objecttypen en de eigenschappen die daarover worden bijgehouden. Dan kunnen bijhoudingsprocessen worden vereenvoudigd, de informatievoorziening flexibeler worden opgezet en de wensen van gebruikers om meer samenhangende informatie worden ingewilligd.

In het najaar van 2020 heeft de consultatie plaatsgevonden over de eerste expertvisie op het conceptueel model van de SOR. In het reactiedocument lees je wat er met de reacties naar aanleiding van deze eerste consultatieronde gebeurd is. De consultatie heeft geleid tot een aangepaste versie van het conceptueel model (ReSpec versie en Begrippen versie).

Doe mee met de consultatie tussen 22 maart en 16 april

We nodigen je uit om je mening te geven over deze tweede expertvisie op het conceptueel model van de SOR, door de vragenlijst in te vullen. We adviseren om eerst het reactiedocument en de nieuwe versie van het conceptueel model door te nemen voordat je begint met het invullen van de vragenlijst. De uitkomsten van deze consultatie worden gebruikt om te komen tot een besluitvormingsversie van het conceptueel model en vormt uiteindelijk de input voor een informatiemodel SOR. Over het conceptueel model heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

DiS Online vragenuurtjes 6 en 8 april

Wil je een vliegende start maken met het lezen van het vernieuwde conceptueel model, bekijk dan de informatiefilmpjes op DiS Online, of meld je aan voor de vragenuurtjes op 6 en 8 april.

 

Alle links op een rij

Inlezen

Consultatie

informatiesessies

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.