Uitvoeringsplan 2023

19 december 2022
decoratief

Ieder jaar blikken wij in ons uitvoeringsplan vooruit naar de activiteiten van het komende jaar. Wat houdt ons in 2023 zoal bezig?

Ons portfolio groeit in 2023. Naast de opdrachten vanuit Beleid Geo-informatie voeren we ook opdrachten uit voor het onderdeel Digitale Samenleving. Hierdoor kunnen we geo-specifieke kennis en expertise verankeren in het bouwen aan de digitale overheid.

Net als in het voorgaande jaar, werken we in 2023 verder aan de standaarden voor het digitaal stelsel Omgevingswet. Ook werken we aan fase 2 van de Basisregistratie Ondergrond. Daarbij gaan we intensief samenwerken met SIKB. Het werk om Europese ontwikkelingen te volgen en vertalen naar aanbevelingen voor Nederland, zetten we ook voort. We leveren een bijdrage aan de programma's Werk aan Uitvoering en via het kennisplatform API’s leveren we een bijdrage aan het actieplan Data bij de bron. Dit actieplan onderstreept het stimuleren van werken met data bij de bron en het verbeteren van de technische interoperabiliteit tussen informatiesystemen.

In alle projecten samen zien we de beweging naar federatieve datastelsels terug. Een ontwikkeling die in lijn is met de Europese ontwikkelingen op data- en digitaliseringsbeleid en de beweging richting data spaces.

Bekijk voor een uitgebreid overzicht van projecten waaraan wij in 2023 een bijdrage leveren, ons uitvoeringsplan.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.