Update Handreiking Archiveren digitale ruimtelijke plannen

25 oktober 2019
Update handreiking archiveren ruimtelijke plannen

Vanuit de Archiefwet is het wettelijk verplicht om ruimtelijke plannen te archiveren. Hoe je je werkproces zo inricht dat ruimtelijke plannen digitaal worden gearchiveerd conform deze wet- en regelgeving leggen wij uit in de handreiking Archiveren digitale ruimtelijke plannen. Deze handreiking heeft een update gekregen. Met deze update is gekeken naar de ontwikkelingen in archiveren van de afgelopen jaren en is met behulp van het Nationaal Archief de tekst aangepast. In de Handreiking wordt meermaals verwezen naar de website van het Nationaal Archief waar veel informatie te vinden is om iedereen op weg te helpen.
 
Belangrijk om te weten is dat ook de Archiefwet momenteel wordt aangepast. Naar verwachting treedt de nieuwe wet in 2020 in werking. De huidige archiefwet dateert van 1995, maar is nog steeds wettelijk geldig.

Bekijk de nieuwe Handreiking Archiveren digitale ruimtelijke plannen.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.