Update verschenen van TPOD documentatie

Update TPOD documentatie
22 augustus 2019

Op 21 en 22 augustus zijn er drie updates verschenen van TPOD documentatie. Het gaat om een update van de validatieregels, een update van de waardelijst en een update van het voorbeeldbestand Omgevingsplan.

Je vindt de nieuwe documentatie op de overzichtspagina van de STOP/TPOD standaarden. Hieronder vind je per document een korte toelichting op de doorgevoerde wijzigingen.

Update document validatieregels TPOD standaarden van v0.98-beta naar v0.98.1-beta:

 • De beschrijving over categorisaties is vereenvoudigd
 • Niet meer relevante regels verwijderd
 • Regels toegevoegd over o.a. de toepassing van waardelijsten binnen het object 'Gebiedsaanwijzing' en de relatie toepasbare regels - juridische regels via het object 'Activiteit'
 • Formulering van regels gecorrigeerd, waaronder de regel over geometrieën
 • Categorien aangebracht; technische eis (T), functionele eis (F) of richtlijn
 • Prioritering aangebracht; zeer hoog (ZH), hoog (H), middel (M), laag (L), en zeer laag (ZL)
 • Feedback DSO PR34 in acht genomen en verwerkt

Bekijk de Validatie- en conformiteitsregels TPOD v0.98.1-beta (gepubliceerd op 22 augustus 2019)

 

Update waardelijst TPOD van v0.98-beta naar v0.98.1-beta:

 • De niet-relevante voorstellen (voor toevoegen en verwijderen) verwijderd
 • De interessante voorstellen voor toevoegen laten staan
 • Commentaarkolom verwijderd
 • Toegevoegd de eerste opzetten voor vulling van de waardelijsten van de Gebiedsaanwijzinggroepen
 • Alle tekst zwart gemaakt

Bekijk de Waardelijst IMOW v0.98.1-beta [.xls] (gepubliceerd op 22 augustus 2019)

 

Update voorbeeld bestand omgevingsplan van v0.98-beta naar v0.98.1-beta

In lijn gebracht met de TPOD omgevingsplan:

 • Bij tweede instantie van omgevingsnorm het objecttype veranderd naar omgevingswaarde
 • Bij omgevingsnorm de naam veranderd van ‘maximale bouwhoogte’ naar ‘maximum bouwhoogte’
 • De kwantitatieve waarde van 12 meter veranderd naar 13 meter

Bekijk de TPOD Omgevingsplan v0.98.1-beta [xml en xsd in zip] (gepubliceerd op 21 augustus 2019)

Gerelateerd nieuws