Verantwoord gebruik van locatiegegevens

20 januari 2021
drie debaterende personen waarvan 1 met weegschaal

19 januari is de W3C notitie ‘The Responsible Use of Spatial Data’ online verschenen. Deze notitie gaat in op ethisch gebruik van geodata vanuit het perspectief van ontwikkelaars, gebruikers en regelgevers. Vanuit Geonovum (Locatiepact) hebben Emily Daemen en Frank Verschoor meegeschreven aan deze notitie.

De discussies die zijn ontstaan over het wel of niet kunnen gebruiken van persoonlijke locatiegegevens om de verspreiding van Covid te kunnen monitoren,  maakt duidelijk dat het beschikbaar zijn van gegevens niet vanzelfsprekend betekent dat je ze ook kan gebruiken. Ethiek gaat over normen en waarden en is daarmee een dynamisch vakgebied. Deze notitie is dan ook een levend document. Het gaat in op relevante wetgeving en kijkt naar principes voor het ethisch delen van gegevens. Er ligt nog een wens om de huidige notitie verder aan te vullen met niet-Westerse expertise en meer praktijkvoorbeelden. Wil je meer weten over dit onderwerp of deze publicatie, neem dan contact op met Emily Daemen.

Bekijk 'The Responsible Use of Spatial Data'

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.