Verkenning dataspaces gepubliceerd

13 februari 2023
decoratief

Europa heeft een uitdagende nieuwe digitaliserings- en data strategie opgesteld. Deze strategieën zijn bedoeld als de grote aanjager van de Europese data-economie. Via regulering en projecten wil de EU meer grip krijgen op haar eigen data door een ‘Common European data space’ te realiseren. Een ‘data space’ is gericht is op het veilig, vertrouwd en soeverein delen van data binnen domeinen en over domeinen heen.

Geonovum heeft een verkenning uitgevoerd naar deze data spaces. Wat is een data space? Wat typeert een data space? En hoe kunnen we de data space als concept gebruiken en toepassen in relatie tot de (nationale) geo-informatie infrastructuur? Dat zijn de vragen die in de verkenning aan de orde komen. In de verkenning geven we daarvoor inzicht in de achterliggende beginselen en concepten van data spaces vanuit enkele data space initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ontstaan, zoals International Data Spaces (IDS) GAIA-X, OpenDEI, Data Sharing Coalition en iShare. Op deze onderwerpen hebben we een quick-scan analyse uitgevoerd om te zien welke onderwerpen aandacht krijgen en ingevuld worden of zijn voor het delen van data. Ook beschrijven we de positie van INSPIRE als data space initiatief. We zijn benieuwd naar jullie reactie op de verkenning van dataspaces.

Zie ook

de Handreiking EU informatie m.b.t. digitale en data strategie

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.