Verslag OGC meeting december 2021

17 december 2021
nieuw logo OGC

Begin december vond de laatste OGC meeting van 2021 plaats. Deze stond in het teken van de resultaten uit het jaarlijkse Testbed dat de OGC organiseert. Daarnaast werden updates gedeeld over de diverse OGC standaarden en ontwikkelingen. Wij geven hieronder een samenvatting met highlights.

In het OGC testbed is met sponsorgeld gewerkt aan nieuwe nieuwe API standaarden en uitbreidingen op GeoJSON, aan de toepassing van standaarden in domeinen zoals luchtvaart, en ook aan generieke onderwerpen zoals informatiemodelleren en het genereren van documentatie, schema's en ontologieën uit informatiemodellen. Ook is onderzoek gedaan naar de beste manieren om ontwikkelaars te bereiken en is ervaring opgedaan met beveiliging voor binaire data resources, zoals de bestanden in OGC API Maps/Tiles en GeoPackage bestanden. Begin 2022 verschijnt de volgende serie Engineering Reports (ER) met alle opgedane inzichten:

 • Aviation API ER
 • Data Centric Security ER
 • OGC API - Moving Features ER
 • COG/Zarr Evaluation ER
 • Cloud Optimized GeoTIFF Specification ER
 • OGC Features and Geometries JSON ER
 • Features and Geometries JSON CRS Analysis of Alternatives ER
 • OGC UML Modeling Best Practice ER
 • Attracting Developers: Lowering the Entry Hurdle for OGC Web API Experiments ER
 • OGC Disaster Pilot: Provider Readiness Guide
 • OGC Disaster Pilot: User Readiness Guide

Metaverse

Metaverse... Een begrip dat nog wat uitleg vraagt wellicht. Marc Petit van Unreal engine vatte Metaverse samen als een internet met realtime 3-D modellen waar gebruikers doorheen kunnen navigeren. Interactiviteit en sociale interactie tussen gebruikers zijn daarin kernaspecten. Een wereld van digital twins waarmee je gezamenlijk kan interacteren dus eigenlijk. Hiervoor is een brug nodig tussen 3D game engines zoals Unreal en Unity enerzijds, en technologieën zoals 3D vector tiles, om 3D modellen met semantiek efficiënt en realistisch te kunnen visualiseren op het web, anderzijds.

De OGC probeerde tijdens een speciale bijeenkomst te ontdekken of er animo is voor een ‘open metaverse’ en of er op dit gebied nog wat te standaardiseren valt. Veel puzzelstukjes voor zo’n metaverse zijn er al wel, maar een belangrijk interoperabiliteitsvraagstuk is nog de semantiek die de 3D kaarten moeten bevatten om betekenisvol gebruik mogelijk te maken. Er is behoefte aan een consistente ontologie of hiërarchie van de objecten die je op aarde vindt. OGC gaat kijken of ze de standaardisatie hiervan kunnen organiseren.

Semantische interoperabiliteit en digital twins in de landbouwsector

In een speciale workshop werd er ook aandacht aan digital twin ontwikkelingen met betrekking tot landbouw. De nadruk ligt hierbij op semantische interoperabiliteit. Verschillende projecten (Sieusoil.eu, Cybele) passen linked data en semantic web toe voor het beschrijven van bijvoorbeeld bodemobservaties en metadata over landbouwdatasets. Ook UML wordt nog gebruikt, bijvoorbeeld in het LandModell van Beieren. Ook technieken als AI en machine learning en vooral sensornetwerken worden op grote schaal operationeel toegepast in de landbouw.

OGC GeoJSON uitbreiding

Features & Geometries JSON, de nieuwe extensie van GeoJSON, breidt GeoJSON uit met:

 • een when property, met temporele eigenschappen van een object;
 • een where property, met geometrie van object in ander CRS dan WGS84 - daarnaast heb je de geometry property van GeoJSON waar altijd een CRS84 geometrie in zit;
 • een coordRefSys key op het niveau van collectie / object om naar CRS te verwijzen;
 • een featureType key om te linken naar schemas / semantische definities (kan JSON-LD zijn);
 • ... en elk JSON-FG bestand is ook valide GeoJSON.

CityGML en CityJSON

Zowel CityGML 3.0 als CityJSON 1.0 (een JSON encoding van CityGML 2), hebben deze zomer een OGC goedkeuring gekregen, de eerste als OGC standaard en de tweede als OGC Community standaard. Inmiddels is CityJSON 1.1, gebaseerd op CityGML 3.0 ook verschenen. Linda van den Brink presenteerde deze standaard bij de OGC als mogelijke JSON encoding voor 3D stadsmodellen. Deze presentatie werd zeer positief ontvangen. Er was vanwege de volle agenda geen tijd voor discussie over eventuele adoptie van CityJSON als officiële OGC CityGML encoding; hiervoor wordt in januari een speciale sessie gepland. De GML encoding van de nieuwe CityGML versie is intussen ook gereed.

OGC API ontwikkelingen

 • OGC API Features: Part 3, filtering en Common Query Language is zo'n beetje stabiel. Part 4, Create Read Update Delete (CRUD) is minder ver gevorderd, maar wel zo ver dat men nu graag meer implementaties ervan wil, om op die manier feedback over de implementeerbaarheid te krijgen. Tot nu toe is dit deel minder vaak geïmplementeerd dan de andere.
 • OGC API Records: ontwikkeling bijna gereed. Deze standaard voor het publiceren van op Web standaarden gebaseerde, indexeerbare, doorzoekbare catalogi wordt in de eerste helft van 2022 interessant om te volgen en eventueel feedback op te leveren. Dan is er een stabiele versie die uitgebreid getest gaat worden en waarvan ze graag implementatiefeedback zien voordat de formele consultatie begint (2e helft 2022). De kern van OGC API Records is een metadata model dat gebaseerd is op DCAT en CSW, maar men kijkt ook naar ISO 19115. Er is vraag naar een volledige ISO 19115 extensie - met wellicht een JSON encoding van ISO 19115. Men zoekt naar actieve deelnemers om zo'n extensie te realiseren. 
 • OGC API Processes: in ontwikkeling.
 • OGC API Common: Part 1 ligt in interne consultatie bij de OGC Architecture Board; Part 2 over Collections is tot 5 januari in publieke consultatie: https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4611.
 • OGC API Tiles: wordt binnenkort naar de OGC Architecture Board gestuurd en gaat vervolgens in publieke consultatie.
 • Er is een handige github repository ontwikkeld met de belangrijkste OGC API bouwstenen daarin voor ontwikkelaars gepresenteerd: https://github.com/cportele/ogcapi-building-blocks

Metingen

Versie 3.0 van Observations & Measurements (de basis voor IMMetingen), nu hernoemd naar Observations, Measurements & Samples, gaat als ISO standaard de DIS fase in (Draft International Standard, waarover de ISO leden stemmen) en wordt als OGC standaard alvast vastgesteld, als de leden ermee instemmen natuurlijk. Er wordt intussen door de werkgroep een JSON encoding, en wellicht ook JSON-LD, gemaakt. Hierbij wordt nog naar hulp gezocht.

Jaarlijkse Gardel award

Chris Little van MetOffice heeft dit jaar de Gardel Award gewonnen. Hij heeft veel gedaan voor de standaardisatie van het meteorologische domein en ook veel bijgedragen aan de evolutie van geostandaarden, o.a. bij de Spatial Data on the Web werkgroep maar recent ook door het ontwikkelen van de Environmental Data API voor spatiotemporele data. Erg verdiend dus!

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.