Verslag OGC meeting Montréal

09 juli 2024

In de week van 17 juni 2024 kwamen de OGC leden bij elkaar in Montréal, Canada. Met als thema ‘Standaarden die samenwerking mogelijk maken voor wereldwijde uitdagingen’, was de bijeenkomst gericht op het bespreken, afstemmen, ondersteunen en promoten van ruimtelijke oplossingen rond klimaatverandering, rampen, AI/ML en in algemene zin de toekomst van geo-technologie vorm te geven.

Zoals gewoonlijk kwamen er vele werkgroepen bijeen, naast specifieke themassessies rond standaarden voor sensordata, methaanuitstoot, quantum computing, metadata, een bijeenkomst van het Canada Forum en de aftrap van Testbed-20. De Gardels award werd uitgereikt aan vriend van Geonovum en voormalig spreker op de open Geodag, Andreas Matheus. In de loop van de week kwamen er veel voorbeelden van werkende digitale tweelingen voorbij, en de OGC Executive Planning Committee heeft een nieuwe subgroep Ethiek in Geospatial opgericht.

OGC APIs

Goed nieuws over de OGC API standaarden: steeds meer van deze standaarden zijn gereed of in ieder geval toch grotendeels door het standaardisatieproces heen, en de lijst OGC API standaarden die nog in ontwikkeling zijn wordt steeds kleiner. Van OGC API Features zijn er nu 5 delen stabiel, en nog 5 in ontwikkeling, die ieder een klein stukje functionaliteit toevoegen op het gebied van zoeken, filteren, sorteren en het versimpelen van geometrie. OGC API Maps is goedgekeurd, Records ligt binnenkort ter stemming, en EDR wordt nog verder doorontwikkeld.

Naar OGC API Common, waarin alle meervoudig bruikbare OGC API onderdelen zouden moeten landen, moet nog wel goed gekeken worden. Er was discussie over hoe deze gepositioneerd moet worden. Het idee is nu dat dit niet zelf een standaard is, maar een verzameling - geversioneerde -algemene building blocks (conformance classes), waarnaar OGC API standaarden kunnen verwijzen. Er loopt nog een onderzoek naar incompatibiliteit tussen al goedgekeurde OGC API standaarden en de huidige Common conformance classes. Geonovum speelt hier een actieve rol in.

De Executive Planning Committee heeft besloten om de transitie van de oude OGC web service standaarden naar de OGC API standaarden in gang te zetten. De oude generatie standaarden wordt dan zodra aan bepaalde criteria is voldaan, voorzien van de status “Legacy”, wat betekent dat de standaard wel gepubliceerd blijft, maar niet meer wordt doorontwikkeld of gebugfixed. Het

OGC gaat hier binnenkort de communicatie over starten. Overigens verwachten de software leveranciers de oude generatie nog wel een jaar of 10 te zullen ondersteunen, naast de nieuwe OGC standaarden die ze nu natuurlijk ook in hun pakketten hebben. Voor aanbieders van OGC web services is het zaak om goed na te denken of en wanneer ze overstappen op OGC API en de oude services uit gaan zetten.

Sensor Standaarden

Binnen de OGC werken verschillende groepen aan standaarden voor het uitdrukken en uitwisselen van sensordata. Hierin zit helaas ook wat overlap en daarom hebben deze groepen een dag uitgetrokken om elkaar op de hoogte te brengen en af te stemmen.

Van SensorThings API (STA) werd een REST OGC API binding gedemonstreerd en een extensie waarmee je alleen de laatste metingen van sensoren kan opvragen. STA 2.0 is in ontwikkeling en wordt afgestemd op de nieuwste versie van Observations & Measurements, OMS v3.0.

Connected Systems API deel 1 en 2, alsmede SensorML 3.0 en SWE Common 3.0 zijn allemaal stabiel en gaan naar publieke consultatie. Connected Systems API is een extensie van OGC API Features zodat je gemakkeljik sensordata aan feature data kan koppelen, en is bedoeld om verschillende sensoren met elkaar te kunnen laten samenwerken, zoals op een eerdere OGC meeting gedemonstreerd werd.

Uitwisselen in JSON Geonovum en Interactive Instruments hebben een document geschreven, waarin de regels worden beschreven om een UML model naar JSON-Schema te vertalen. Dit is in Montréal voorgesteld aan de leden als best practice, wat positief ontvangen werd. Binnenkort gaat deze in publieke consultatie.

Het van GeoJSON afgeleide JSON format voor geo-data, JSON Features and Geometries (JSON-FG), is net in publieke consultatie geweest en dit heeft geleid tot een aantal significante aanpassingen. Ten eerste zijn bogen nu toegevoegd, op basis van een voorstel uit de Nederlandse geowereld. De tweede toevoeging is het M coordinaat oftewel ‘measures’, waarmee het mogelijk wordt om lineair te refereren in JSON-FG. De werkgroep gaat deze wijzigingen doorvoeren en de kandidaat-standaard vervolgens naar de OGC leden sturen om over goedkeuring te stemmen.

Linked data & AI

Verschillende sprekers hadden het over concepten zoals Spatial Web en Spatial Knowledge Graphs. Kennisgrafen waarin ook ruimtelijke informatie zit, zoals we in Nederland hebben bij het Kadaster, zouden hele interessante input kunnen zijn voor Large Language Models.

Deze vorm van AI, bijvoorbeeld gerealiseerd in ChatGPT, zijn nu gebaseerd op ongestructureerde tekstbronnen, maar als je dit zou kunnen aanvullen met gestructureerde, bronnen zoals een kennisgraaf, met daarin ook ruimtelijke informatie, kun je in natuurlijke taal ruimtelijke vragen stellen aan de computer. Ook zou je een AI met ruimtelijke kennis uit je kennisgraaf kunnen valideren, zodat je zeker weet dat er geen hallucinatie optreedt als het gaat over geo-objecten. De sprekers riepen OGC op om daar de basis voor te gaan leggen.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.