Virtuele meet up Kennisplatform API’s op 1 oktober van 14.00-15.30

virtuele API Meet up 1 oktober van 14.00-15.30
16 september 2020

1 oktober is er weer een virtuele meet up van het Kennisplatform API’s. Tijdens de meet up is er alle ruimte om mee te discussiëren over beveiliging van API’s, over architectuur en design rules. En je kunt jouw ideeën delen over servicemanagement, strategie en beleid en de design visie. Ook als je nog niet eerder bij een sessie bent geweest kan je meedoen. Alle werkgroepen stellen vooraf een kort online college beschikbaar om je op vlieghoogte te brengen.

Application programming interfaces (API’s) zorgen ervoor dat digitale systemen eenvoudiger samen kunnen werken. API’s leveren daarmee een bijdrage aan de digitale toegankelijkheid en dienstverlening van de overheid. Om de kennis over API’s te vergroten en om meer eenduidigheid aan te brengen binnen API’s van de overheid, is in 2018 het Kennisplatform API’s van start gegaan. Binnen dit platform zijn onder meer de Nederlandse API Design rules ontwikkeld; sinds juli dit jaar een verplichte standaard voor overheidsorganisaties.

Iedereen kan meedoen

Wanneer je je voor de virtuele meet up aanmeldt, ontvang je een paar dagen van tevoren een link naar de colleges die de API werkgroepen hebben voorbereid. Via de colleges praten de werkgroepen je op bij op de laatste ontwikkelingen rond hun onderwerp. De virtuele meet up is vervolgens een interactieve bijeenkomst waarbij we dieper ingaan op vier onderwerpen.  

Programma

In twee rondes parallelle sessies van 30 minuten kan je met ons meepraten en klankborden over onderwerpen op het snijvlak van de verschillende werkgroepthema’s. In de eerste ronde kan je aanschuiven bij een van de volgende sessies:

Ronde 1

De uitgangspunten van je API: van design visie naar design rules - Cathy Dingemanse (Design Visie) en Jasper Roes (API Design Rules)
Bij het maken van ontwerpkeuzes voor je API helpt het om scherp te stellen wat je met de API wilt bereiken, en welke eigenschappen jouw API daarvoor nodig heeft. Een heldere visie helpt je om een vertaling te maken naar een bijpassende api style en design rules. Omgekeerd helpt het om uit te leggen waarom je juist deze design rules toepast.

Meten is weten – Matthias Snoei (Service management) en Peter Haasnoot (Architectuur)
Toen de BAG API werd gelanceerd, werd de BAG ineens vele malen vaker geraadpleegd. Geweldig vanuit het perspectief van hergebruik, maar het heeft wel impact op de backoffice. Hoe kan je servicemanagement inbedden in je architectuur? En hoe zorg je ervoor dat je er klaar voor bent als je API een groot succes blijkt te zijn?

Na een korte plenaire terugkoppeling vanuit beide discussies, gaat de volgende ronde van start. Daarbij staan de volgende onderwerpen centraal:

Ronde 2

API Strategie op maat – Paul Dam (Beveiliging) en Joost Farla (API Design Rules)
Hoe maak je een API Strategie voor je eigen organisatie? Welke onderdelen zijn verplicht? Welke onderdelen optioneel? In deze sessie gaan we kort op deze vragen bezien vanuit het beveiligingsperspectief en vanuit de design rules. Daarna gaan we hierover graag verder met de deelnemers in gesprek. Dus neem gerust een praktijkvoorbeeld mee naar deze sessie.

Architectuur en de kracht van API’s - Peter Haasnoot (Architectuur) en Han Zuidweg (Strategie en beleid)
Met welke Architectuur principes en modellen plukken we de vruchten van API’s? Waar raken API-strategie en API-architectuur elkaar en hoe kunnen architectuurmodellen helpen om de voordelen van API’s duidelijk te maken, API’s te realiseren en op API’s te sturen?

 

We sluiten de meet up af met een korte terugkoppeling over de oogst van de dag en de nu volgende stappen. We kijken uit naar je deelname aan de meet-up van 1 oktober!

Meld je aan

Gerelateerd nieuws