Wat betekent de uitvoeringsverordening High Value datasets voor dataproviders

19 oktober 2022
decoratief

Europa zet in op digitale innovatie. Eén van de ingrediënten voor die digitale innovatie is het bevorderen van grootschalig hergebruik van overheidsdata. Om grootschalig hergebruik mogelijk te maken, worden een aantal belemmeringen weggenomen.

Op 24 mei 2022 heeft de Europese commissie het voorstel voor de uitvoeringsverordening voor High Value Datasets (HVD) gepresenteerd. Dit voorstel bevat een lijst van waardevolle datasets die bij hergebruik grote voordelen voor de samenleving en de economie kunnen hebben. De lijst met High Value datasets is onderdeel van de Europese open data richtlijn. Samen met INSPIRE vormen de High Value Datasets (HVD) de basis voor de Europese Green Deal dataspace. Veel van de databronnen die in Nederland onder INSPIRE vallen, zijn ook opgenomen in de High Value Datasets (HVD) lijst. Wat verandert is dat deze databronnen nu dus ook via een API als open data beschikbaar komen.

Thema’s High Value Datasets

De benoemde high value datasets bestrijken zes thema’s:

  • Geo-informatie (geospatial);
  • Aardobservatie en milieu (earth observation and environment);
  • Meteorologie (meteorological);
  • Statistiek (statistics);
  • Handelsregisters (companies and company ownership);
  • Mobiliteit (mobility).

Eisen gelden voor bestaande èn nieuwe datasets

Data die als High Value zijn beschreven, moeten via een gedocumenteerde API, machine leesbaar en met een open data licentie worden ontsloten. De gepubliceerde metadata bevat een HVD kenmerk en contactinformatie. Daarnaast moeten ook de structuur en semantiek van de data worden beschreven en gepubliceerd. Het gaat hierbij zowel om bestaande data als om data die vanaf nu worden geproduceerd.
Voor sommige data geldt bovendien dat zowel actuele als oudere versies beschikbaar moeten zijn, en dat deze ook via bulk download beschikbaar moeten komen. De specifieke eisen zijn per thema verder uitgewerkt. Je vindt deze eisen in de bijlage van de uitvoeringsverordening voor High Value Datasets.

Binnen een jaar na publicatie van verordening

Door de uitvoeringsverordening voor de High Value Datasets komen veel meer datasets als open data beschikbaar. Dit geldt onder meer voor de data van zeker 25 van de 34 thema’s die INSPIRE hanteert. De specificaties voor het toegankelijk maken van de High Value datasets zijn aanvullend op de INSPIRE-richtlijnen. De data die als HVD moet worden ontsloten, kan overigens wel meer informatie bevatten dan vanuit INSPIRE wordt gevraagd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de prioritaire datasets.
Na publicatie van de verordening, heeft iedereen een jaar de tijd om data conform de nieuwe vereisten beschikbaar te stellen.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.