Wat zijn de activiteiten van Geonovum in 2021

Illustratie uitsnede uit de wereld in de vorm van letters WWW
20 november 2020

De kernexpertise van Geonovum is het maken van standaarden. In samenspraak met domeinexperts en klankbordend met softwareleveranciers hebben wij in de loop der jaren een indrukwekkend pakket aan standaarden opgeleverd. Het merendeel van die standaarden is cruciaal voor de uitvoering van publieke taken en in wet- en regelgeving verankerd. 

In 2021 gaan wij voor het eerst meer standaarden beheren dan wij ontwikkelen. Dat is een omslag die je ook gaat terugzien in onze organisatie. Beheer vraagt om een robuuste organisatie met mensen die goed weten wat er speelt in de betrokken vakdomeinen. Voor een goed werkend digitaal stelsel moeten geo-standaarden bovendien zowel onderling, als met standaarden in andere domeinen in het digitale stelsel afgestemd blijven. Dat vraagt om veelzijdige afstemming. In 2021 wordt beheer van standaarden daarom een ‘dedicated’ functie binnen Geonovum.

Naast goede relaties in het werkveld, bouwen we ook aan goede relaties met collega standaardisatie-organisaties binnen de digitale overheid. Geo-standaarden raken immers steeds meer verweven met andere standaarden in het digitale stelsel. Om het stelsel als geheel te laten functioneren, zullen de verschillende betrokken organisaties moeten samenwerken. Wat wij in die samenwerking meebrengen is onze open benadering van standaardisatie. Het in een vroeg stadium betrekken van alle stakeholders – publiek en privaat - om tot werkbare standaarden te komen, is lang niet overal vanzelfsprekend. Door standaardisatie aanpak actief uit te dragen, willen we in 2021 standaardisatie in het publieke domein een stapje opener maken. 

Uiteraard kijken we in 2021 ook verder vooruit. We zijn in 2020 gestart met experimenten om vraagstukken waarin locatie een rol speelt inzichtelijker te maken door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en visualisatietechnieken als digital twins. Onze rol in deze verkenningen is te kijken waar er afspraken nodig zijn die inzet van deze technologie bruikbaar kunnen maken voor de overheid. Daarbij is ethiek een wezenlijk vraagstuk dat we daarin meenemen.

“De verbindende kracht van standaardisatie” is op 2021 meer dan ooit van toepassing. Standaarden zijn afspraken. Afspraken maken samenwerking mogelijk. En samenwerking brengt ontwikkelingen voort. We doen dat in een context waarin we als samenleving nog meer afhankelijk zijn van digitaal samenwerken. Thuiswerken, uit de crisis komen en investeren in het verdienvermogen van onze -steeds meer digitale- economie vormen de maatschappelijke opgaven in 2021. Locatietechnologie, data- en services spelen daarin een belangrijke rol. Wij kijken er naar uit daarvoor de juiste afspraken te kunnen maken.

Bekijk ons uitvoeringsplan voor 2021