Welke activiteiten pakt Geonovum op in 2019?

16 december 2018
geonovum pand

In het uitvoeringsplan beschrijven wij jaarlijks de activiteiten die we het komende jaar oppakken en de resultaten die we daarmee willen boeken.

In 2019 werken we aan een nieuwe versie van NEN3610. In deze nieuwe versie verwerken we linked data concepten en het Metamodel Informatiemodellen waarmee we de werelden van geografische en administratieve informatiemodellen aan elkaar verbinden. Ook werken we - mede in het kader van SDI.Next - aan ondersteuning van lichtere uitwisselformaten naast GML en bereiden we het Nederlandse profiel voor WFS voor op de komst van WFS 3.0. In samenhang met de doorontwikkeling van de Basisregistraties starten we met de uitwerking van IMGeo 3.0 en we verwachten verschillende sectoren te ondersteunen bij de ontwikkeling van op NEN3610 gebaseerde informatiemodellen.

We werken komend jaar ook verder aan de standaarden voor de Basisregistratie Ondergrond en de Omgevingswetbesluiten. Voor de door het programma Aan de slag met de Omgevingswet opgeleverde (onderdelen van de) standaarden verzorgen wij in 2019 het voorlopig beheer. Overheden, softwareleveranciers en ontwikkelprojecten kunnen dan bij ons terecht met hun vragen rondom implementatie van de standaarden.

Interessant zijn ook de activiteiten die we in 2019 willen oppakken in PDOK-verband. We werken de ambities rond het Platform PDOK uit en gaan verschillende SDI.Next experimenten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan 3D data in PDOK en het publiceren van INSPIRE data als SensorThingsAPI. Ook willen we een experiment opzetten met INSPIRE-data in WFS 3.0 conforme API’s.

In de verkennende sfeer werken we naast SDI.Next door met het Kennisplatform API's. En ook onderzoeken op het gebied van Cybersecurity en Geo-datarechten keren terug op onze verkenningenkalender. Wil je meer weten over het werkpakket van Geonovum? Download dan het Uitvoeringsplan 2019.

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.