Werkplaats: Ethiek, data en jeugdzorg

07 november 2020
werkplaats

In het sociaal domein kunnen data helpen in beeld te brengen hoe de zorgvraag zich ontwikkelt en hoe je de zorg optimaal kan inrichten. Op basis daarvan kan dienstverlening voor burgers worden verbeterd, zijn de zorgkosten beter in beeld en kan je regie voeren over de zorgketen. Welke ethische uitgangspunten zijn van belang in deze situatie? Als input voor een ethische referentie voor gebruik locatiedata spraken we onder meer met het Gegevensknooppunt Groningen.

Voor veel gemeenten is het gebruik van data relatief nieuw en in ontwikkeling.  In Groningen kunnen data, informatie, kennis en ervaringen gemeenschappelijk worden gedeeld via het Gegevensknooppunt Groningen (GKG). Gezien de gevoeligheid van de data is het echter van groot belang dat het gebruik hiervan in een Monitor Sociaal Domein op een verantwoorde manier gebeurt.

Op 31 augustus 2020 zijn twee interactieve werkplaatsen gehouden over het toepassen van ethische aspecten bij het gebruik van jeugdzorgdata en de ontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein. Achttien professionals vanuit GKG, gemeenten, een provincie en een Veiligheidsregio namen deel. Doel van de werkplaatsen was om de deelnemers inzicht te geven in de ethische waarden en om handvatten te bieden die relevant zijn bij het gebruik van jeugdzorgdata en de monitor Sociaal Domein. De eigen rol en het handelingsperspectief van de deelnemers stonden hierbij centraal. Uit de bijeenkomst kwamen praktische tips naar boven die wij - met dank aan alle deelnemers - hier kunnen delen.

Bekijk de tips uit de werkplaats

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.