Wetsvoorstel implementatie INSPIRE behandeld in Tweede Kamer

03 april 2009
ananas

Op donderdag 2 april 2009 is de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (INSPIRE) behandeld in een plenair debat in de Tweede Kamer. In dit debat hebben Kamerleden van VVD, CDA, PvdA en SP vragen gesteld over het INSPIRE wetsvoorstel. De vragen hadden betrekking op de door Nederland te leveren inspanningen en kosten, de wijze van invoering van INSPIRE en de meerwaarde van INSPIRE.

Minister Cramer van VROM  heeft in antwoord op de gestelde vragen een nadere toelichting gegeven op het nut en de noodzaak van INSPIRE en de manier waarop deze richtlijn in Nederland geïmplementeerd wordt. In het debat is door de Minister  toegezegd om binnen twee weken in een brief aan de Tweede Kamer de gegevens over de kosten en baten op een rijtje te zetten. In deze brief zal ook worden ingegaan op de inspanningen van Nederland in verhouding tot de inspanningen van andere landen en of Europese harmonisatie Nederland niet naar een lager implementatieniveau zal trekken.

De Kamer heeft twee moties ingediend.  De eerste met het verzoek een hard budget plafond in te stellen en een evaluatie van INSPIRE in 2011 uit te voeren. De Minister heeft aangegeven dat de kosten beperkt moeten worden en  er ergens een plafond moet zijn, maar dat het moeilijk is al in 2011 een evaluatie te kunnen uitvoeren omdat de uitvoering dan net begonnen is. De tweede motie is een verzoek om met minimale inspanningen deel te nemen aan INSPIRE. Hier heeft de Minister aangegeven dat zij meerwaarde ziet in INSPIRE en zich hiervoor wil gaan inzetten en daarom deze motie ontraadt. De stemmingen in de Tweede Kamer over de invoering van de INSPIRE richtlijn zullen plaatsvinden na ontvangst van de brief van de Minister.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.