Wijs met Locatie - Werkplaats AI en Locatiedata

03 januari 2020
wijs met locatie

Ruim 30 mensen die actief zijn op het vlak van Artificial Intelligence (AI) en locatiedata, kwamen op 3 december 2019 samen tijdens de Werkplaats AI en Locatiedata in Amersfoort. Zij zien kansen in de toepassing van AI met locatiedata, willen kennis en ervaringen delen en gaan experimenteren. De eerste bijeenkomst stond in het teken van ontmoeten, kaders bepalen en verwachtingen bespreken.

Waarom een werkplaats AI en Locatiedata?

Het doel van deze werkplaats is om door samenwerking, kennisuitwisseling en afspraken de toepassing van AI met locatiedata te vergroten en om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen. Er is veel kennis en er liggen veel kansen om de toepassing van AI met locatiedata te vergroten. De Werkplaats wil deze kennis en kansen met elkaar verbinden.

Wat gaan we doen?

In de werkplaats wordt een community of practice gevormd van professionals die casussen bespreken, kennis en ervaring uitwisselen en hiermee werken aan concrete oplossingen. Wijs met locatie faciliteert de ontmoetingen. Inhoud en resultaten worden ingebracht door de deelnemers. Het is een open samenwerking waar iedereen uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs welkom is.

AI wordt op heel veel terreinen en vraagstukken toegepast, maar in eerste instantie ligt de inhoudelijke focus in de Werkplaats op drie onderwerpen:

  • het signaleren van mutaties in de buitenruimte
  • inspectie en handhaving van regelgeving in de openbare ruimte
  • veiligheidsvraagstukken rondom mobiliteit

Hoe nu verder?

Momenteel werken we verder aan het leggen van de eerste verbindingen tussen partijen die met eenzelfde vraagstuk bezig zijn. Mogelijk leidt dat tot een gezamenlijke ontwikkeling.

Veel deelnemers in de startbijeenkomst hebben hun eerste experiment al uitgevoerd. Opschaling en het uitvoeren van die experimenten leidt tot vraagstukken, onder andere op het gebied van infrastructuur. Deze willen we graag adresseren in een volgende bijeenkomst op 31 maart 2020.

Daarnaast onderzoeken we het opzetten van een online omgeving waarin kennis, oplossingen, lessons learned gedeeld kunnen worden en waarin vraag en aanbod elkaar op een laagdrempelige manier vindt. Ook kijken we naar mogelijkheden om meer overheden laagdrempelig kennis te laten maken met AI in de context van locatiedata, in samenwerking met onderwijsinstellingen.

Tot slot zoeken we nadrukkelijk aansluiting en inbreng bij initiatieven als de Nederlandse AI Coalitie, want er is al veel gaande rondom data en AI in het algemeen.

Kan ik ook aansluiten?

Jazeker! Heb jij interesse, kennis en/of ervaring rondom de toepassing van AI met locatiedata? Neem dan contact op met Geonovum.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de Nieuwsbrief Wijs met Locatiedata.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.