Wijzigingsvoorstel Informatiemodel BRT.Next

23 juni 2023
decoratief

In het project BRT.Next ontwikkelt het Kadaster een nieuwe versie van de BRT. Hierbij maakt het Kadaster zoveel mogelijk gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), andere bestaande bronnen en eigen inwinning.

In het wijzigingsvoorstel Informatiemodel BRT.Next staan alle veranderingen tussen de huidige TOP10NL en de nieuwe BRT.Next. Dit wijzigingsvoorstel is het resultaat van 3 consultatierondes van het Kadaster met de gebruikers van de Basisregistratie Topografie (BRT). Het wijzigingsvoorstel is ook met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besproken en gepresenteerd in het BRT Gebruikersoverleg van 1 juni 2023. In de Programmaraad ‘Zicht op Nederland’ wordt het Informatiemodel vastgesteld. 

Bekijk het Wijzigingsvoorstel BRT.Next

Zie voor meer informatie de website van Kadaster

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.