Webinar 'Het API-ecosysteem van de overheid'

  • 15.00-16.00 uur
  • online

Er is een grote vernieuwingsslag nodig om de infrastructuur van de overheid 'up-to-date' en 'agile' te krijgen. Een van de middelen hiervoor is de grootschalige toepassing van API’s. Deze 'Application User Interfaces' zorgen voor een grotere standaardisatie en veel simpeler implementatie van nieuwe en vernieuwde systemen. Ze sluiten bovendien veel beter aan bij de kennis in de markt dan traditionele oplossingen van de overheid. Vrijwel alle organisaties binnen de overheid zijn de omslag van traditionele IT naar een API-ecosysteem aan het maken. Er is API-beleid, een API-strategie, een Kennisplatform API’s en bovendien enorm veel energie en aansprekende projecten. Frank Terpstra (senior adviseur Geonovum) en Gino Laan (Coördinerend beleidsmedewerker veiligheid en infrastructuur bij het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) praten je in deze sessie bij over de activiteiten, resultaten en de plannen voor de toekomst.

Aanmelden via iBestuur

Familie