Programmaraad

De programmaraad adviseert het bestuur over de inhoud en prioriteiten voor het basisprogramma en over onze andere werkzaamheden. Voor het basisprogramma treedt de programmaraad op als stuurgroep. Ook is de programmaraad aanspreekpunt voor klachten over het beheer van de standaarden door Geonovum.

Samenstelling

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van publieke organisaties in het geo-werkveld. Zij zijn de voornaamste belanghebbenden van Geonovum.

Voorzitter: Martin Salzmann | Kadaster
Leden:

  • Everard Hagedoorn | Ministerie van EZK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Hans Kooreman | Provincie Gelderland, namens de provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Marc van der Donck | Ministerie van Defensie, Dienst der Hydrografie
  • Claudia de Andrade | Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat
  • Ruud van Rossem | Ministerie van BZK
  • Tirza van Daalen | Geologische Dienst Nederland TNO
  • Janneke de Zwaan | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De programmaraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Twee keer per jaar vindt aansluitend een netwerkbijeenkomst plaats met een bredere groep belanghebbenden.