Raad van Toezicht

De leden van de Raad van de Toezicht zien toe op de uitvoering van onze taken die een wettelijke basis hebben, zoals INSPIRE en het beheer van de RO Standaarden. De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd door de minister van Infrastructuur en Milieu.

Leden Raad van Toezicht

  • Voorzitter: Jaap Besemer
  • Leden:
    Jan Willem Duijzer | Directeur Bedrijfsvoering en Informatisering Tweede Kamer
    Henk Mulder | Gemeentesecretaris Midden-Groningen