Beeldmerk Kennisplatform API

Intentieverklaring API Strategie

In onze visie zal de digitale overheid de komende jaren gegevens en data steeds meer veilig en efficiënt uitwisselen door applicaties zoveel mogelijk te scheiden van de data, en deze data bij de bron te bewaren. Voorzieningen gaan data ophalen bij de bron zodra deze nodig is. Om deze data-uitwisseling mogelijk te maken, zijn platformen, API’s en verplichte standaarden onmisbaar. Hiermee biedt de overheid toegang tot evenwichtige en consistente data sets, onafhankelijk van de complexiteit van achterliggende systemen, voor burgers, bedrijven en ketenpartners van de overheid. 

Met deze intentieverklaring, verklaart onze organisatie dat wij de volgende afspraken tussen de deelnemers van het Kennisplatform API's zullen naleven:

  1. Deelnemers aan het Kennisplatform API's leveren een actieve bijdrage aan standaardisatie van het gebruik van API's in en buiten het Kennisplatform API's.

  2. Waar de overheid REST API's inzet, gebeurt dat volgens de REST API Design Rules. Zo biedt de overheid haar data en diensten via REST API’s op een standaard manier en goed gedocumenteerd aan.

  3. Veilige autorisatie van toegang tot data via REST API's realiseert de overheid met het NL GOV Assurance Profile for OAuth 2.0. Dit profiel op de authorisatie standaard OAuth is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse overheid.

  4. Voor het realiseren van veilige koppelvlakken gebruikt de overheid de standaard DigiKoppeling. Deze standaard maakt het ook mogelijk om een REST API aan te bieden op een veilige manier die voldoet aan punten 1 en 2 hierboven.

  5. De overheid registreert haar extern toegankelijke REST API's bij developer.overheid.nl, tenzij dit om beveiligingsredenen niet gewenst is. Zo kunnen ontwikkelaars de APIs van de overheid altijd vinden.

Het Kennisplatform API's

De intentieverklaring is opgesteld door het Kennisplatform API's in opdracht van BZK. Het Kennisplatform API's is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor het bevorderen van de uitwisseling van data en diensten binnen de overheid door middel van standaarden en API's.

Lees hier meer over het Kennisplatform API's.

 

De Intentieverklaring API Strategie is getekend door

Beeldmerk Forum Standaardisatie

Larissa Zegveld, voorzitter 

beeldmerk logiusIng. P.J. den Held RI, directeur Digitale Programma's

Beeldmerk SVB

 

Britt van den Berg, CIO  

logo kadaster

Rob Agelink, CDO

logo VNG Realisatie

Theo Peters, CTO van VNG Realisatie

logo Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

 

Michiel van der Veen, directeur Innovatie en Ontwikkeling
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

beeldmerk Geonovum

Rob van de Velde, directeur 

 

Ook belangstelling om deze intentieverklaring te ondertekenen? Neem contact op met Geonovum voor meer informatie.

Waarom wij de Intentieverklaring API Strategie ondertekenen...

External video URL
External video URL
External video URL

 

 

 

External video URL

 

 

 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.