Open aanbesteding

decoratief

Open aanbesteding:
OGC-API-Features tooling in lijn brengen met OGC-standaarden, de Nederlandse API Design Rules en INSPIRE

De OGC-API-Feature standaard maakt download services van geodata toegankelijker buiten het geodomein. Om het toepassen van dit format te stimuleren onder Nederlandse overheidsorganisaties, organiseert Geonovum een aanbesteding. Deze aanbesteding is bedoeld om bestaande open source tooling voor OGC-API-Features beter af te stemmen op een aantal voor Nederlandse overheidsorganisaties relevante standaarden.

Read this in English

Het gaat dan vooral om de volgende standaarden:

Meer informatie vind je in het aanbestedingsdocument. Dit aanbestedingsdocument is bijgewerkt op basis van vragen en antwoorden tijdens de op 7 november gehouden informatiesessie.

Download het bijgewerkte aanbestedingsdocument (17 november 2022)
Het oorspronkelijke aanbestedingsdocument is hier nog te downloaden.

Op maandag 7 november 2022 organiseerden we een online informatiesessie. Hierin zijn aanvullende vragen gesteld over de aanbesteding.

Bekijk de opname van de informatiesessie

Bekijk de opname van de informatie sessie

Bekijk de presentatie van de informatiesessie

Budget

Er is een vast budget van € 20.000 exclusief 21% BTW beschikbaar per tool, waarbij Geonovum de intentie heeft bij passende aanbiedingen minimaal voor 2 verschillende tools te gunnen.

Indienen

Je kunt je voorstel indienen door een e-mail te sturen naar info@geonovum.nl, gericht aan Rob van de Velde, directeur Geonovum.

Aanvullende informatie

De informatiesessie van 7 november wordt opgenomen en online gepubliceerd. Ook de notulen van de informatiesessie worden op deze website toegankelijk gemaakt. Deze notulen worden opgesteld in het Engels.