Ondersteuning implementatie OGC API's

Een unieke kans! Wij stellen onze OGC API experts gratis en voor niets beschikbaar om overheidsorganisaties en hun leveranciers op weg te helpen met het gebruiken van OGC API's in hun organisatie of software. Onze experts komen graag naar je toe, en je bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor in Amersfoort. 

Hoe kunnen onze experts helpen?

  • We geven een presentatie over de mogelijkheden van OGC API's voor jullie product- of portfoliomanagement.
  • We creëren samen een informatiemodel als basis voor de gegevens in een API en genereren een JSON-schema en Open API-specificatie, zodat ontwikkelaars in jouw organisatie een eerste implementatie kunnen uitvoeren.
  • Aan de hand van een OGC API Readiness-assessment verkennen we samen de sterke en zwakke punten, kansen en risico's voor het gebruik van OGC API's in jouw organisatie.
  • We schetsen samen een business-, informatie- of technologiearchitectuur waarbij OGC API's een rol kunnen spelen in jouw organisatie of applicatie.

Voor overheidsorganisaties bieden we maximaal 3 dagdelen aan, en voor commerciële partijen die de overheid ondersteunen, bieden we maximaal 1 dagdeel aan. We vragen enkel om een open en samenwerkende aanpak. Geonovum fungeert als sparringpartner en onafhankelijk expert. De vervolgstappen zijn geheel vrijblijvend: je bepaalt dus of je het resultaat nog even laat rusten of dat je er direct verder mee gaat.

Waarom doen we dit?

Wij willen het gebruik van OGC API's in Nederland stimuleren en geloven dat we hiermee organisaties over de drempel kunnen helpen om deze technologie te omarmen. Bovendien biedt het ons inzicht in eventuele strubbelingen en onduidelijkheden, waarvoor Geonovum mogelijk aanvullende richtlijnen of toelichtingen kan bieden in de vorm van praktijkrichtlijnen, NL-profielen, enzovoort

Beperkt beschikbaar

Dit jaar hebben we maximaal 20 dagdelen beschikbaar voor deze ondersteuning. De eerste aanmeldingstermijn loopt tot 1 mei 2024. Bij meer belangstelling dan beschikbare plekken zal er worden geloot. Na 1 mei worden de overige aanmeldingen behandeld op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Aanmelden

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.