Testbeds

koe met stekker in mond

Om nieuwe toepassingen te ontwikkelen of innovaties door te voeren, organiseert Geonovum van tijd tot tijd een aanbesteding voor een testbed. De resultaten van deze testbeds zijn hieronder te vinden. Op dit moment loopt er geen nieuwe aanbesteding voor een testbed.

OGC-API-Features tooling in lijn brengen met OGC-standaarden, de Nederlandse API Design Rules en INSPIRE

De OGC-API-Feature standaard maakt download services van geodata toegankelijker buiten het geodomein. Om het toepassen van dit format te stimuleren onder Nederlandse overheidsorganisaties, organiseerde Geonovum een aanbesteding. Het ging om de volgende standaarden:

Geonovum heeft aan drie organisaties die op de inschrijving hebben gereageerd opdracht verleend. Geosolutions, Wetransform en het consortium Geocat met JustObjects hebben in het kader van deze aanbesteding gewerkt aan optimalisatie van de open source tools Geoserver, Deegree en Pygeoapi. Op 20 april presenteerden zij hun bevindingen in een open informatiesessie. De integrale sessie is terug te kijken op Youtube.

Voor deze aanbesteding was een vast budget van € 20.000 exclusief 21% BTW beschikbaar per tool.
Informatie over de vereisten van deze aanbesteding vind je nog terug in het
aanbestedingsdocument

Testbed OGC API's

De overheid produceert veel open geodata. Maar niet iedereen is expert op het gebied van het toepassen van deze geodata. Kunnen API's hier uitkomst bieden? Dat onderzochten we eind 2021 in een testbed. In deze korte video licht Frank Terpstra kort toe waarom we dit testbed organiseerden.

In het testbed zijn we op zoek gegaan naar de succesfactoren en best practices die ervoor zorgen dat meer organisaties en bedrijven in staat zijn om geodata te gebruiken. In het najaar van 2021 zijn vijf partijen van start gegaan met de volgende onderzoeksthema's:

  1. CRS-uitbreidingen voor ruimtelijke API's | GIS specialisten
  2. Detectie van API's voor ruimtelijke gegevens | IIC technologies
  3. Spatial data API-clients, implementatiegemak | Ahmad Ayubi ( Computer Science student at University of Ottawa)
  4. Generieke vs Convenience-aanpak voor API's voor ruimtelijke gegevens | Purple Polar Bear
  5. Eenvoudige/gekoppelde gegevenscoderingen voor API's voor ruimtelijke gegevens | Swirrl

Per onderzoeksonderwerp was een budget van € 12.500 exclusief 21% BTW beschikbaar. Meer informatie over de eisen aan het testbed vind je in het aanbestedingsdocument.

Resultaten

De kennis die we in het testbed hebben opgedaan, zijn vastgelegd op Github. Bekijk de bevindingen en de Github Repository

Op 20 januari 2022 zijn de eindresultaten van het testbed gepresenteerd in een webinar. Dit webinar kan je op Youtube integraal terugkijken.

 

Testbed Geodata voor het Web

Internet is een prachtig middel om digitale informatie op te delen. Die kracht van het web willen we ook graag benutten om geo-informatie beter toegankelijk te maken. Maar hoe kunnen we dat het beste doen? In 2015 en 2016 organiseerde Geonovum een testbed om dit uit te verkennen. Aan de hand van een aantal onderzoeksvragen hebben door ons geselecteerde marktpartijen geëxperimenteerd met het publiceren van geodata op het web. Het testbed werd mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Basisregistratie Grootschalige Topografie - BGT en het INSPIRE programma) Het ministerie van Economische Zaken (project Open geodata als grondstof voor groei en innovatie) en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart).

Deelnemers eerste fase

Het bedrijf Spotzi ging tussen november 2015 en maart 2016 aan de slag met de vraag: Wat is een bruikbaar publicatie platform voor geo-informatie? APIwise boog zich over de vraag: Hoe maken we geo-informatie doorzoekbaar, gebruikmakend van het ecosysteem van het web en linked data? Het consortium Interactive instruments, GeoCAT en Linked Data Factory werkte uit hoe we geo-informatie op het web krijgen gebruikmakend van de huidige infrastructuur. De resultaten zijn verwerkt in een set Lessons Learned. Zie ook tender eerste fase

Deelnemers tweede fase

Tussen mei – september 2016 vond de tweede fase van het testbed plaats, waarin het de bedoeling was om de Lessons Learned uit de eerste fase te toetsen en verbeteren. De focus daarvan lag enerzijds op wat geodata voor het web betekent voor data-eigenaren. Zijn de voorgestelde publicatiemethodes te realiseren voor een gemiddelde open dataprovider? Welke kosten komen daarbij kijken en welke kennis. Daarnaast is onderzocht of geodata gepubliceerd volgens de Lessons Learned inderdaad goed bruikbaar is voor webdevelopers.

Resultaten

Om het testbed af te ronden, hebben we Lessons Learned gepubliceerd, als leer-omgeving voor geodata-eigenaren en web-ontwikkelaars. Inzichten uit het testbed vormden eveneens input voor de W3C/OGC Spatial Data on the Web Best PracticeDe bezigheden en discussies van de testbed deelnemers zijn te vinden op de github omgeving geo4web-testbed.

Naar aanleiding van het testbed zijn bovendien verschillende publicaties verschenen.

Presentaties en terugblik op de informatiesessie na afloop van de eerste onderzoeksfase zijn ook nog te bekijken

6 september 2016 | Geo voor het web: de resultaten in praktijk | presentaties
17 maart 2016 | Geo voor het web: resultaten van de eerste onderzoeksvragen | verslag | presentaties
10 februari 2016 | Testbed geo voor het web - openbare sessie als onderdeel van Spatial Data on the Web bijeenkomst | presentaties