Wijs met locatie

decoratief

Begin 2019 maakte een groep van 30 Nederlanders, werkzaam bij overheid, in het bedrijfsleven en de wetenschap, een studiereis naar Silicon Valley. Zij bezochten een keur aan Amerikaanse high tech bedrijven, vonden inspiratie en constateerden een aantal dilemma’s. De bevindingen van de studiereis zijn geland in een Locatiepact. 

De uitgangspunten van het Locatiepact laten zich zo samenvatten:

“Met de inzet van de kracht van locatiedata zijn doorbraken mogelijk in een groot aantal maatschappelijke vraagstukken. Wij maken ons hard voor de inzet van nieuwe technologische oplossingen. Daarbij verliezen we respect voor het individu en onze gedeelde publieke waarden niet uit het oog”.

Mede geïnspireerd door wat de reizigers op de studiereis hebben gezien en uitgewisseld, is eind 2019 onder de vlag van GeoSamen het open platform Wijs met locatie gestart. Hierin komen experts samen om de mogelijkheden van nieuwe technologieën te leren kennen om de potentie ervan te verkennen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

In een open community verkennen we mogelijkheden voor een stelsel voor digitale tweelingen. Ook kijken we naar het gebruik van rekenmodellen en artificial intelligence voor de fysieke leefomgeving in digitale tweelingen. Daarnaast verkennen we wanneer je alert moet zijn op mogelijke schending van soevereiniteit van personen en maatschappelijke waarden bij het werken met digitale technologie.

Kookboek digitale tweelingen

In heel Nederland worden er al digitale tweelingen gemaakt en ingezet om ruimtelijke vraagstukken in te visualiseren en analyseren. In een kookboek verzamelen we informatie hierover om ervan te leren en deze kennis te delen. Denk aan: Hoe maak je een digital twin? Wat zijn de ingrediënten? Waarvoor zet je hem in? Wat zijn aandachtspunten? Alles wat we te weten komen, leggen we vast in een kookboek. Ook werken we aan een stelselarchitectuur voor digital twins waarin voor iedereen herbruikbare bouwstenen beschikbaar moeten komen.

Rekenmodellen en kunstmatige intelligentie

Als wij het hebben over AI of kunstmatige intelligentie, hebben wij het over digitale systemen die zelflerend zijn. De geosector maakt bijvoorbeeld dankbaar gebruik van  kunstmatige intelligentie voor automatische beeldherkenning. In de werkplaats voor AI en locatiedata verkennen we wat mogelijkheden en beperkingen zijn van het toepassen van kunstmatige intelligentie bij het oplossen van ruimtelijke vraagstukken.

Ethische referentie

Hoe zorgen we ervoor dat technologie die we ontwikkelen ten dienste van de samenleving staat? Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Met de discussies die zijn losgebarsten rond apps voor de monitoring van de COVID-19 pandemie, werd duidelijk dat de antwoorden op deze vragen niet klip en klaar zijn. Om een handvat te bieden voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata, is het open platform GeoSamen | Wijs met Locatie eind 2019 gestart met een aanzet voor een ethische referentie. Deze referentie bestaat uit kernwaardes die zijn uitgewerkt vanuit het perspectief van zowel opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams als gebruikers. Inspiratie voor de kernwaardes is geput uit al bestaande ethische codes en aangevuld met input vanuit bijeenkomsten. 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.