BGT software certificeren

Elke leverancier van BGT-software kan een certificeringstoets aanvragen. Het Kadaster voert de toetsen uit. Geonovum onderhoudt de toetsnormen en publiceert de resultaten op haar website

Bekijk de verschillende toetsen

Toets BGT bronhouderssoftware

In deze toets moet je als leverancier aantonen dat een BGT-applicatie beschikt over werkende functionaliteit om te communiceren met de BGT-keten. Er wordt daarbij getoetst op de juiste technische toepassing van de geldende BGT standaarden. Bijvoorbeeld of er een initiële levering door de Controleservice komt of dat mutaties juist en volledig worden aangemaakt en verzonden.

Overige aspecten van applicaties worden niet getoetst, zoals functionaliteit aan gebruikerskant, gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, robuustheid en aansluiting op andere processen en architectuur. Evenmin gaat certificering over gegevensinhoudelijke kwaliteit of over het bedrijf dat de software levert.

Wie doet wat

Elke leverancier van BGT-(bronhouders)software kan deelnemen aan de certificering. De certificeringstoets wordt afgenomen door het Kadaster als toetsuitvoerder. Geonovum onderhoudt de toetsnormen en publiceert de resultaten.

De toetsen

Ter voorbereiding op de toets, kan je hieronder de toetsdocumentatie inzien.

Daarnaast is de volgende aanvullende documentatie beschikbaar:
voor de AUTOMATISCH toets

Voor de MACHTIGINGEN toets:

Voor de UITGEBREID toets

Voor de BASIS toets

Bekijk het overzicht van gecertificeerde software

Toets Geo BAG software

Deze toets controleert de conformiteit van de Geo- en BAG-applicaties met de StUF-Geo BAG berichtenstandaard voor het Geo-BAG berichtenverkeer. De logistieke koppeling en aspecten als bruikbaarheid en interne kwaliteit van Geo- en BAG-applicaties zijn geen onderdeel van deze certificering.

De toets zelf

Ter voorbereiding op de toets, kan je hieronder de toetsdocumentatie inzien.

Ook is een voorbeeld-testscenario met berichten beschikbaar:

Bekijk het overzicht van gecertificeerde Geo BAG software

Toets Geo BOR software

Deze toets controleert de conformiteit van de Geo- en BOR applicaties met de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard voor het Geo-BOR berichtenverkeer. De logistieke koppeling en aspecten als bruikbaarheid en interne kwaliteit van Geo- en BOR-applicaties zijn geen onderdeel van deze certificering. Voor het uitwisselen van IMBOR-classificaties in StUF:aanvullendeElementen conform de praktijkrichtlijn Uitwisseling IMBOR-classificaties in Geo-BOR berichtenverkeer, wordt een vereenvoudigde toets afgenomen (ontvangen/inlezen, aanmaken, verzenden).

De toets zelf

Ter voorbereiding op de toets, kan je hieronder de toetsdocumentatie inzien.

Ook is een voorbeeld-testscenario met berichten beschikbaar:

Bekijk het overzicht van gecertificeerde Geo BOR software

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.