Metamodel Informatiemodellering

Om alle informatiemodellen in Nederland nog beter op elkaar aan te laten sluiten hebben VNG Realisatie, Kadaster en Geonovum gezamenlijk een metamodel ontwikkeld voor informatiemodellering. Hierin komt de modelleringskennis van deze drie organisaties samen.

Informatie is een motor onder het functioneren van de overheid in Nederland. In het kader van onderlinge samenwerking, wisselen overheidsorganisaties veel informatie uit. Daarbij is het van groot belang dat we hetzelfde verstaan onder de gegevens die we gebruiken en dat we gemeenschappelijke afspraken maken over hoe we gegevens beschrijven en uitwisselen.

Bekijk het model

Bij de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is duidelijk naar voren gekomen dat veel informatiebronnen bij elkaar komen in de zogenaamde informatiehuizen. Daarbij komen ook de wereld van de geografische gegevens en de wereld van de meer administratieve registraties bij elkaar. Dit biedt mogelijkheden om informatie slim te combineren maar maakte ook een aantal verschillende uitgangspunten zichtbaar in de werkwijzen van Kadaster, VNG Realisatie en Geonovum als het gaat om het modelleren van informatie.

Met het metamodel voor informatiemodellen hebben we een gemeenschappelijk vertrekpunt opgesteld voor het maken van informatiemodellen. Het model bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Bijzonder aan het model is dat de afspraken over meerdere bestuurslagen heen gaan.

Geonovum kijkt bij het maken van informatiemodellen naar het Basismodel geo-informatie (NEN3610) en dit metamodel voor informatiemodellering. Daarnaast zijn voor ons de modellen van de geografische Basisregistraties (Topografie, BGT, BRO, BAG) en de dataspecificaties van de Europese richtlijn INSPIRE van belang.

Implementatie ondersteuning

Voor de implementatie van het metamodel zijn hulpbestanden beschikbaar zoals het UML profiel dat je in Enterprise Architect kunt inladen.