NEN 3610 basismodel voor informatiemodellen

NEN 3610 is de gemeenschappelijke basis onder alle geo-informatiemodellen. In informatiemodellen leggen we de semantiek van een domein vast. Dit zijn afspraken over begrippen (termen en definities) en structuur van gegevens en daarmee essentieel om gegevens te kunnen uitwisselen. Juist dan is het immers van belang dat voor iedereen - mens en machine - duidelijk is wat we met een gehanteerd begrip bedoelen. De NEN Normcommissie Geo-informatie is de beheerder van het Basismodel NEN 3610. Geonovum is het aanspreekpunt voor toepassing van NEN 3610 in geo-informatiemodellen.

Het NEN 3610:2022 Basismodel Geo-informatie vereenvoudigt het uitwisselen van geo-informatie tussen partijen en informatiesystemen en helpt deze geo-informatie eenduidig en betekenisvol te hergebruiken. NEN 3610 is de gemeenschappelijke basis van verschillende onderliggende sectorale informatiemodellen. Het bevat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. Aan de hand van dit basismodel kan er in alle sectoren tot op detailniveau worden gemodelleerd.

NEN 3610 piramide

NEN3610 pyramide
De NEN 3610 piramide laat zien hoe het basismodel met de onderliggende families van informatiemodellen is ingebed in internationale standaarden.

De meeste informatiemodellen worden door vertegenwoordigers uit de sector zelf beheerd. Op verzoek, adviseert en ondersteunt Geonovum de beheerders van deze informatiemodellen. Bijvoorbeeld bij het NEN 3610-conform maken van een informatiemodel, semantische afstemming met andere informatiemodellen en modellering in UML. Een overzicht van informatiemodellen geënt op NEN 3610 vind je op onze standaardenpagina. De NEN norm zelf is te downloaden via de NEN normshop of via NEN connect

In de bijsluiter informatiemodellering vind je meer informatie over het ontwikkelen en beheren van informatiemodellen door Geonovum. Hierin vind je beschrijvingen van veelgebruikte termen, onze werkwijze, en producten en diensten op het gebied van informatiemodellering.

Basismodel NEN 3610

Het Basismodel geo-informatie (NEN 3610) is ontwikkeld voor semantische afstemming in Nederland en aansluiting op internationale standaarden. Het basismodel vormt de kern van de geo-informatiemodellen: de NEN 3610-familie. Versie NEN 3610:2022 is afgestemd op MIM, het metamodel  voor informatiemodellering. Daarnaast is er intensieve afstemming geweest met specialisten die aan de NEN 2660-norm hebben gewerkt. Ook is gekeken naar ontwikkelingen die spelen in het geo-werkveld zoals de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie in het kader van DisGeo.

In de handreiking informatiemodellen, lichten we het basismodel toe en beschrijven we haar relatie met semantiek. Ook de relatie met Europese en Internationale standaarden komt aan bod. De NEN 3610:2022 norm is gratis te verkrijgbaar via de NEN normshop of via NEN connect.
Voor modelleurs zijn er twee Enterprise Architect bestanden gemaakt. Deze vind je in het technisch register.

Pas toe of leg uit

webzegel goedgekeurde open standaardHet Basismodel geo-informatie NEN 3610 staat op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Dat betekent dat overheidsorganisaties deze standaarden moeten uitvragen bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Implementatie ondersteuning

In juni 2022 is NEN 3610:2022 verschenen. Een deel van onderstaande producten zijn nog gebaseerd op NEN 3610:2016. Zodra ze zijn bijgewerkt, passen we onderstaande gegevens aan.

Technische implementatie bestanden

Voor ontwikkelaars die op basis van informatiemodellen software bouwen is er het technisch register met daarin alle relevante versies van technische bestanden, inclusief validatieregels.
Voor het toepassen van NEN 3610:2022 in sectorale informatiemodellen zijn twee nieuwe servicebestanden beschikbaar gemaakt.

  • NEN 3610-2022-template: Een xmi voor import van het NEN 3610:2022 UML in een UML modelleertool.
  • NEN 3610 MIM extensie: Het UML profiel met NEN 3610 stereotypen als extensie op MIM 1.1.1.

Je vindt deze bestanden op register.geostandaarden.nl 

Geo concepten bibliotheek

Om harmonisatie van semantische begrippen tussen informatiemodellen te ondersteunen, hebben we een digitale bibliotheek van deze begrippen gemaakt: de geo-concepten bibliotheek. Van grote thema’s en functies in de bibliotheek zijn objecten en definities met elkaar in samenhang gebracht en geplot op posters. De posters zijn gebaseerd op een classificatie van de objecttypen en enumeraties naar thema in combinatie met een functie. De broninformatie bestaat uit de UML diagrammen van de Nederlandse NEN 3610 modellen en de INSPIRE Thema modellen. Meer dan 1000 objecttypen zijn in de semantische posters ondergebracht en geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen.

Handreiking geometrie

GML biedt veel opties om geometrie vast te leggen. In een handreiking geometrie hebben wij vastgelegd hoe wij dit in informatiemodellen en GML vastleggen. 

Stelseloverleg

Om het basismodel aan te laten sluiten op de behoeften van de praktijk, organiseren wij het Stelseloverleg NEN 3610. In dit overleg zitten de beheerders en eigenaren van sectorale informatiemodellen die onder NEN 3610 vallen bij elkaar voor kennisuitwisseling en onderlinge afstemming.
Geonovum beheert zelf ook informatiemodellen die onder de NEN3610 familie vallen: het informatiemodel voor de Ruimtelijke Ordening (IMRO) en het informatiemodel Grootschalige geografie (IMGeo) waaronder ook de standaarden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vallen. Beide standaarden hebben een wettelijke basis.

Linked data principes toegepast op NEN 3610

Hoe zou een NEN 3610 model er uitzien gemodelleerd in OWL? Geeft een NEN 3610 in het semantic web, een nieuwe kijk op de NEN 3610 piramide? Geonovum verkent in hoeverre we linked data technologie kunnen adopteren in de NEN 3610 informatiemodellen. We wisselen kennis uit over W3C ontologieën en doen ervaring op met modelleren met behulp van W3C Rdf/OWL. Zie de samenvatting van het verkennend onderzoek.

In 2017 zijn wij binnen het Stelseloverleg NEN 3610 gestart met de ontwikkeling van een officieel linked data profiel op NEN 3610.

afbeelding hoe Linked data in NEN3610 wordt verwerkt

Meldingen

Heb je een vraag over het Basismodel NEN 3610, stel deze dan op het GeoForum. Een gevonden fout of een wensen voor verbetering kan je ook aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan nemen wij die suggestie ook graag mee! Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen tijdens het wijzigingsproces van de standaarden.

Nieuwsbrieven

Wil je updates over de standaarden en activiteiten in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor één van onze nieuwsbrieven.