Certificering van BGT-applicaties voor bronhouders toont aan dat bronhouder software de functionaliteit bezit om BGT-informatie op de juiste manier uit te wisselen met de BGT-keten. Dit geeft bronhouders meer zekerheid over de juiste werking van de software, en helpt om technische risico’s zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren.

Wat houdt certificering in?

Leveranciers moeten aantonen dat een BGT-applicatie beschikt over werkende functionaliteit om te communiceren met de BGT-keten. Er wordt daarbij getoetst op de juiste technische toepassing van de geldende BGT standaarden. Bijvoorbeeld of er een initiële levering door de Controleservice komt of dat mutaties juist en volledig worden aangemaakt en verzonden.

Overige aspecten van applicaties worden niet getoetst, zoals functionaliteit aan gebruikerskant, gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, robuustheid en aansluiting op andere processen en architectuur. Evenmin gaat certificering over gegevensinhoudelijke kwaliteit of over het bedrijf dat de software levert.

Wie doet wat

Elke leverancier van BGT-(bronhouders)software kan deelnemen aan de certificering. De certificeringstoets wordt afgenomen door het Kadaster als toetsuitvoerder. Geonovum onderhoudt de toetsnormen en publiceert de resultaten.

De toetsen

Ter voorbereiding op de toets, kunt u hieronder de toetsdocumentatie inzien.

Daarnaast is de volgende aanvullende documentatie beschikbaar:
voor de AUTOMATISCH toets

Voor de UITGEBREID toets

Voor de BASIS toets

 

Resultaten

Een certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicatie en BGT-keten voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een certificaat zegt niets over de gebruiksvriendelijkheid en andere functionaliteit van het pakket.

Leverancier Applicatie Versie BASIS
(klik voor
toetsrapport)
UITGEBREID
(klik voor
toetsrapport)
AUTOMATISCH
(klik voor
toetsrapport)
Ondersteunt
planinformatie
Crotec C-SAM beheer BGT 1.2 Versie 2.0 Versie 3.0
Esri Nederland GeoBGT 2.1   Versie 3.1
GeoBorg/HawarIT ChaloIS – Bgtlink 3.1 Versie 3.2 Versie 3.2
GISkit IMGeo DataManager i.c.m. Basiskaart 1.0/1.3    
NedGraphics NedBGT 4.0 Versie 4.0 t/m 4.2  
Sweco dg DIALOG BGT 7.2 Versie 7.5 Versie 7.5
Vicrea Neuron Stelsel Registratie 8.2  Versie 17.1