Blog: Dataparagraaf voor in coalitieakkoorden

microfoon op lantarenpaal
03 april 2018

De rook na de gemeenteraadsverkiezingen is opgetrokken en de komende weken gaan politieke partijen elkaar proberen te vinden in de vorm van coalitieakkoorden.

"Nu steeds meer bestuurders zich realiseren dat sensordata, ingewonnen in hun openbare ruimte, tal van kansen biedt maar ook om extra spelregels vraagt, is dit een prachtig moment voor een ‘plug and play’ dataparagraaf in die akkoorden," blogt Marc de Vries in iBestuur. 

Zie zijn volledige blog op ibestuur.nl