Consultatie Protocol voor goed opdrachtgeverschap datagebruik

30 mei 2023
decoratief

Van 1 juni tot en met 28 juni 2023 ligt het Protocol voor goed opdrachtgeverschap in consultatie. Sturen op ethische aspecten voorafgaand en tijdens het inzetten van data is nog niet vanzelfsprekend. Om ethisch sturen op datagebruik makkelijker te maken, is er een concept protocol ontwikkeld die opdrachtgevers helpt de juiste vragen te stellen. Dit protocol ligt nu voor ter consultatie. We horen graag wat jij ervan vindt!

Opdrachtgevers hebben een voorbeeldfunctie en kunnen sturen op het gedrag van toeleveranciers en afnemers. Mede daarom zijn opdrachtgevers bij uitstek het kanaal waardoor ethiek kan varen. In het kader van Geosamen en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft Geonovum gewerkt aan een protocol voor ethisch sturen op datagebruik. Opdrachtgevers kunnen dit protocol gebruiken om te sturen op de ethische aspecten van datagebruik gedurende de hele levenscyclus van een proces, project, product of dienst.

Laat ons weten wat je er van vindt!

Doel van de protocollen is om een praktisch instrument te zijn dat laagdrempelig is en breed toepasbaar. Wij horen daarom graag jouw mening, adviezen en feedback om ons product nog beter te maken. De consultatie omvat de vier opdrachtprotocollen en het sjabloon 'Vier ethiek op een rij'. Dit sjabloon is een speelse vertaling die als werkvorm kan worden gebruikt ter introductie van het instrument. De consultatie loopt van 1 juni tot en met 28 juni. Voor de zomer wordt er een nieuwe versie van het protocol opgeleverd.

In het memo goed opdrachtgeverschap vind je een uitgebreide toelichting op het waarom van het protocol.

 • Download Sjabloon: Vier ethiek op een rij (consultatiedocument)
 • Download het protocol (consultatiedocument)
  Het protocol beslaat vier fases:
  • Fase 1: Begrip. Het doorgronden van de context en vaststellen van de kernvraag
  • Fase 2: Het opstellen van de opdracht
  • Fase 3: Het uitvoeren en onderhouden van de opdracht
  • Fase 4: Afronding en nazorg
   Elke fase begint met een korte inleiding en een paar tips. Daarna volgt een tabel met hulpvragen die ter inspiratie met daarnaast ruimte voor de uitwerking van deze instructies. Elke fase eindigt met een korte reflectie.

Ga naar consultatieformulier

Feedforwardsessie 28 juni

Voor iedereen die heeft gereageerd op de consultatie organiseren we woensdag 28 juni tussen 11.00 en 12.30 uur een feedforward sessie. We reflecteren dan op de feedback en geven terug hoe we de input willen gaan verwerken. Iedereen die mee wil reflecteren en vooruitkijken is van harte welkom om deel te nemen aan deze sessie.

Aanmelden voor deze sessie

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.