Data ecosysteem rond zelfsturende voertuigen in beeld

Zelfrijdende auto's
05 mei 2017

Over 25 jaar, rijden er mogelijk 994 miljoen auto's rond die in meer of mindere mate zelfsturend zijn. De data die zij daarvoor verwerken, veranderen het landschap van de toekomstige mobiliteit, dataplatforms en infrastructuur. Geospatial Media en Geonovum verkenden componenten van het data ecosysteem rond zelfsturende voertuigen en legden dit vast in een rapport. Dit rapport is nu te downloaden.

Goede data vormen de kern voor het succes van zelfsturende voertuigen. Die data stroomt op vier niveaus: de auto zelf verzamelt data via de verschillende sensoren aan boord, zij gebruikt basis navigatiekaarten, data afkomstig van andere voertuigen (V2V) en data afkomstig van diverse infrastructuren (V2I) alsmede commerciële datasets zoals social networks. Behalve consument is de zelfrijdende auto met al haar sensorinformatie net zo goed een dataproducent. Volgens een Intel studie zal een gemiddeld zelfsturend voertuig in 2020 4Terrabite aan data verwerken. Dat lukt alleen als er naadloze integratie mogelijk is tussen verschillende sensordata. Denk aan LiDAR, Radar, GNSS, GPS, ultrasone sensoren en camera's. Al deze plaatsbepalingsdata samen helpen een voertuig veilig van A naar B te manoevreren. Geo-technologie helpt ook het juiste moment te bepalen waarop besturing door een persoon nodig is.

Essentieel voor dit alles zijn betrouwbare data. Om data integriteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te waarborgen zijn afspraken nodig. Bovendien ligt er een interoperabiliteitsvraagstuk gezien de verschillende dataformaten waar het voertuig gebruik van maakt. Open standaarden voor operabiliteit, beleidsstandaarden en technische standaarden zijn daarmee een reële uitdaging voor de sector.

Ook de overheid heeft een rol te vervullen richting deze sector. Er is een wettelijk raamwerk nodig voor de veiligheid en privacy rond data-uitwisseling, en beveiliging en betrouwbaarheid van data. Daarnaast is het goed dat de overheid zich realiseert dat informatie die zelfstandig rijden mogelijk maakt ook maatschappelijke waarde heeft. Die waarde moet toegankelijk zijn voor alle stakeholders.

Het volledige verhaal leest u in het rapport Self-Driving Vehicles (SDVs) & Geo-Information
Met dank aan iedereen die zijn input heeft geleverd op dit onderwerp tijdens de workshops in Rotterdam en Hyderabad, India.