Doe mee met het onderzoek gebruik basisregistraties

30 januari 2020
uitnodiging onderzoek

Eind januari is een groot gebruikersonderzoek gestart naar het gebruik van (basis)registraties van de overheid. De onderzoekers nodigen iedereen uit - ook als je de basisregistraties niet kent of niet wenst te gebruiken - mee te doen aan dit onderzoek.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om inzicht te krijgen in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen bij het gebruik. Het onderzoek moet aanknopingspunten bieden om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact. De verzamelde onderzoeksgegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. De vragenlijst staat open tot 28 februari 2020.

Naar de vragenlijst

Heb je vragen over het onderzoek? Mail deze dan naar DISGEO@minbzk.nl onder vermelding van Onderzoek Gebruik Basisregistraties.

Zie ook

Stelsel van Basisregistraties en de 10 verschillende basisregistraties

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.