Ethische referentie verschenen

01 november 2022
wijs met locatie

Locatiedata zijn een dankbare bron van informatie voor marketeers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers. Overheden en bedrijven maken bijvoorbeeld gebruik van locatiedata om verplaatsingen van mensen of voertuigen in kaart te brengen en te stroomlijnen, om geschikte locaties voor woningen te bepalen of om je op iets te attenderen op basis van je locatie.

Er zijn regels over welke gegevens je wanneer mag gebruiken en welke niet. Toch hoeft niet alles wat mag ook wenselijk te zijn. En omgekeerd kan wat niet mag, soms juist wel wenselijk zijn. Ethiek beweegt zich op precies deze snijvlakken. Wat vinden we belangrijk? Is dat privacy? is dat veiligheid? Is dat democratie? Wat zijn gedeelde maatschappelijke normen en waarden ten aanzien van het gebruik van locatiegegevens?  Om een handreiking te bieden voor het beantwoorden van deze vragen hebben we een ethische referentie opgezet.

Verantwoord gebruik

Iedereen die meewerkt aan digitalisering, heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat technologie die we ontwikkelen en de data die we gebruiken ten dienste staat van mensen. Om die verantwoordelijkheid in de praktijk te helpen vormgeven, ontwikkelen we vanuit Wijs met Locatie een ethische referentie voor het verantwoord gebruik van locatiedata. De ethische referentie bevat kernwaarden zoals ‘Rechtvaardig doelgericht’ en ‘Actief open en transparant’. Deze kernwaarden zijn tot stand gekomen op basis van een inventarisatie van bestaande ethische codes; feedback op een consultatieversie van de referentie en de uitkomst van werkplaatsen waarin we praktijkvraagstukken hebben geanalyseerd en met betrokkenen bediscussieerd.

 

Hulpmiddel

De ethische referentie is een hulpmiddel voor het verantwoord verzamelen en gebruiken van locatiedata. Hij is te gebruiken door zowel opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams als gebruikers. De referentie bestaat uit kernwaarden. Deze kernwaarden komen voort uit een inventarisatie van bestaande ethische codes, aangevuld met feedback vanuit werkplaatsen. De inhoud van deze ethische referentie is ook ingebracht in de special interest group van het World Wide Web Consortium (W3C). Zie voor meer informatie: The responsible use of spatial data'

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.