Europese High Value Data uitvoeringsverordening van kracht

13 februari 2023
decoratief


Op 21 december 2022 is de uitvoeringsverordening gepubliceerd met de Europese High Value Datalijst (HVDL). Deze verordening legt verplichtingen op aan overheden ten aanzien van het publiceren van data via APIs en bulk download. Het betreft data die gecategoriseerd is in zes thema's’: geo-data, aardobservatie en milieu, meteorologische data, statistieken, bedrijven en eigendom van bedrijven en mobiliteit.

Onder deze uitvoeringsverordening vallen de data van zeker 25 van de 34 thema’s die INSPIRE hanteert. Na publicatie van de verordening, heeft iedereen 16 maanden de tijd om data conform de nieuwe vereisten beschikbaar te stellen. In de Handreiking EU informatie digitale en data strategie staat meer informatie over de High Value Datalijst en de verplichtingen per thema.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) initieert een impactanalyse om de benodigde inspanningen voor het voldoen aan de verordening, en de daarin te maken keuzes in kaart te brengen. Vanuit het Tactisch Beraad EU-informatie en Geonovum ondersteunen we dat.

Op 16 februari organiseert Geonovum in samenwerking met BZK een kennissessie om met de betrokken dataproviders de impactanalyse voor te bereiden en te starten. Aanmelden hiervoor kan via inspire@geonovum.nl

Bekijk

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.