Europese High Value Data uitvoeringsverordening van kracht

13 februari 2023
decoratief


Op 21 december 2022 is de uitvoeringsverordening gepubliceerd met de Europese High Value Datalijst (HVDL). Deze verordening legt verplichtingen op aan overheden ten aanzien van het publiceren van data via APIs en bulk download. Het betreft data die gecategoriseerd is in zes thema's’: geo-data, aardobservatie en milieu, meteorologische data, statistieken, bedrijven en eigendom van bedrijven en mobiliteit.

Onder deze uitvoeringsverordening vallen de data van zeker 25 van de 34 thema’s die INSPIRE hanteert. Na publicatie van de verordening, heeft iedereen 16 maanden de tijd om data conform de nieuwe vereisten beschikbaar te stellen. In de Handreiking EU informatie digitale en data strategie staat meer informatie over de High Value Datalijst en de verplichtingen per thema.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) initieert een impactanalyse om de benodigde inspanningen voor het voldoen aan de verordening, en de daarin te maken keuzes in kaart te brengen. Voor het opstellen van de impactanalyse is een template beschikbaar. Daarnaast heeft Geonovum ook enkele factsheets opgesteld die nader ingaan op belangrijke aspecten van de HVDL (zoals API’s, historische data en overlap met INSPIRE). Deze factsheets geven zo goed mogelijk de stand van zaken weer en wordt telkens geactualiseerd.

Bekijk

Gerelateerde thema's

Gerelateerde standaarden
INSPIRE - Europese leefomgeving

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.