Europese verordeningen en richtlijnen in de maak voor delen van data

11 maart 2022
decoratief

In het kader van de Europese Digitale Strategie en de Data Strategie zijn verschillende voorstellen voor wetgeving gedaan. Wij volgen de Europese ontwikkelingen en houden deze bij in een Handreiking EU Informatie. Actuele ontwikkelingen zijn er bijvoorbeeld rond de Data act, Digitale Rechten en Uitgangspunten en GreenData4All.

Data Act

Eind februari is het voorstel voor de Data Act (Data verordening) gepubliceerd. Dit is de laatste grote bouwsteen die nog ontbrak in de Europese datastrategie.

De Data Act regelt recht op datatoegang voor consumenten, stelt regels over datadelen, het voorkomen van oneerlijke contractafspraken, dataportabiliteit tussen dienstverleners, interoperabiliteit tussen dataspaces en diensten en het door overheden verkrijgen en gebruiken van data van bedrijven (B2G data). Het geeft de mogelijkheid aan de Europese Commissie om additionele wetten te formuleren voor interoperabiliteit en standaarden. Een handhavingsmechanisme als bij de AVG is ook voorzien. Informatie over de Data Act zal snel in de Handreiking EU Informatie worden verwerkt.

Digitale Rechten en Uitgangspunten

Begin dit jaar heeft de Europese Commissie de definitieve versie van de Europese Digitale Rechten en Uitgangspunten gepubliceerd. Hierin zijn Europese burgerrechten en sociale rechten vertaald naar de digitale wereld. Deze rechten en uitgangspunten vormen ook de kapstok voor de inhoud van de Digitale Markten en Diensten Verordeningen (Digital Markets en Digital Services Act) en de AI Verordening.

GreenData4All

Na de evaluatie van de INSPIRE richtlijn in 2021, wordt deze in 2022 herzien. Dit zal in nauwe samenhang zijn met de nieuw voor te stellen GreenData4All richtlijn.

De GreenData4All richtlijn moet het makkelijker maken om data te delen tussen publieke en private partijen en met het algemeen publiek. Dit moet datagedreven innovatie en evidence-based besluitvorming ondersteunen. De GreenData4All gerelateerde data zal zijn plek gaan krijgen in de Green Deal dataspace.

Waarschijnlijk vindt de eerste publieke consultatie plaats al voor de zomer plaats. Een wetsvoorstel door de Europese Commissie wordt dan in het najaar verwacht. Wij volgen de totstandkoming van dit voorstel actief, en in de al genoemde Handreiking EU Informatie zullen we ook de ontwikkeling van deze richtlijn bijhouden.

Bekijk de Handreiking EU Informatie

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.