Handreiking Webrichtlijnen en geo-informatie gepubliceerd

08 oktober 2013
geo en webrichtlijnen

Om de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie op websites te borgen, moeten overheidswebsites rekening houden met de webrichtlijnen. Het toepassen van geo-informatie vraagt - net als bijvoorbeeld het plaatsen van video materiaal - speciale aandacht. Om drempels weg te nemen bij het publiceren van digitaal kaartmateriaal op overheidswebsites, heeft Geonovum in samenwerking met ICTU een praktische handreiking webrichtlijnen en geo geschreven. Aan de hand van de tips en vuistregels in dit document kunt u geo-informatie publiceren op uw website en tegelijkertijd voldoen aan de webrichtlijnen.

De handreiking is een eerste aanzet om te laten zien hoe geo-informatie en webrichtlijnen wel degelijk samen kunnen gaan. Het kan zijn dat er op onderdelen nog nadere uitwerking en aanvulling nodig is. Wij nodigen iedereen van harte uit hun ervaringen rond dit onderwerp met ons te delen.

Download de handreiking

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.