Handreiking webrichtlijnen en geo voor toegankelijke overheidswebsites

18 januari 2015
geo en webrichtlijnen

Webrichtlijnen en geo-informatie. Lang is het een combinatie geweest van water en vuur. Dat leidde óf tot onvolledige (kaartloze) websites óf tot websites van overheden die niet in alle gevallen voor iedereen toegankelijk waren. Op initiatief van Geonovum en ICTU is gewerkt aan een handreiking waarmee alle partijen uit de voeten kunnen en bovendien levert het een aanpak op om geo-informatie op een toegankelijke manier in te zetten voor online communicatie.   

In 2013 nam Geonovum samen met ICTU het initiatief voor de eerste versie van de handreiking Geo-informatie en Webrichtlijnen. “Bij een groot aantal overheden heerste tussen webredacteuren en geospecialisten lange tijd onduidelijkheid over wat wel of niet mocht als het ging om de Webrichtlijnen. Om daar een eind aan te maken werden wij benaderd om op zoek te gaan naar een structurele oplossing“, aldus Theo Overduin, binnen Geonovum trekker van het Webrichtlijnen-project.

De Handreiking die Geonovum bedacht, in samenwerking met uitvoeringsorganisatie ICTU, beheerorganisatie Logius en BZK, moest webredacteuren en de geospecialisten een uitweg bieden om er samen uit te komen. “We hebben laten zien waar de schoen wringt en hoe je daar op een andere manier naar kunt kijken dan zij tot nu toe deden. We laten zien dat je een kaart ook op een toegankelijke manier als extra informatiemiddel kunt meenemen, mits je er als eerste voor zorgt dat de primaire gebruikersvraag beantwoord wordt.“

Begin 2015 is de handreiking geüpdatet. Onderdelen zijn geactualiseerd, opmerkingen zijn verwerkt en praktijk en code-voorbeelden zijn toegevoegd. Daarnaast is de samenwerking met de ontwikkelaars van het toepassingskader webrichtlijnen versterkt, zodat toegankelijkheid van geo-informatie hierin een grotere rol kan vervullen.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.