Hoodiefication op het Geo Gebruikersfestival en SDI.Next

08 november 2018
Noud Hooyman doet aftrap Geo Gebruikersfestival 2018

Op 31 oktober organiseerden het Ministerie van BZK, PDOK en Geonovum weer het Geo Gebruikersfestival. Dit jaar in combinatie met SDI.Next: de beweging waarin alle ontwikkelingen samen komen die geo beter toegankelijk maken voor developers.

Het programma zat vol kennisintensieve sessies met thema’s als business intelligence, geo voor het web en common ground. Daarnaast kon je je laven aan de laatste updates over de Basisregistraties, Omgevingswet en PDOK. Of aanschuiven in een workshop om je wensen voor de BGT kenbaar te maken of werken met geo-informatie binnen de kaders van de webrichtlijnen.
Tijdens de lunch presenteerden studenten van de HAS hun buitenland ervaringen, kon je onder de grond duiken met de BRO en lanceerde Kadaster de Huischeck. Met behulp van linked data maakten zij ter plekke een unieke, scanbare identifier van je huis waarmee je allerlei data over je huis kunt oproepen uit openbare bronnen.

Spaghetti aan koppelingen

Voor het zover was, trapte Directeur Generaal Erik Jan van Kempen in de bomvolle Productiehal van de Prodentfabriek in Amersfoort, de dag af met een speech waarin hij de ambities van het DSO koppelde aan het belang van toegankelijke data. Vervolgens nam Raymond Alexander het podium. Samen met de virtuele mevrouw de Wit illustreert hij hoe we onze informatievoorzieningen bij de overheid teveel hebben verknoopt met onze processen. Het leidt tot een spaghetti aan koppelingen. Common ground is een andere benadering van die informatievoorziening. Gegevens worden in een eigen laag opgeslagen, gescheiden van de servicelaag. De bronbeheerder kan de gegevens wijzigen. Andere processen raadplegen alleen de data. Hierdoor wordt het ook eenvoudiger toepassingen te ontwikkelen op de data. Koplopers bij de Nederlandse Gemeenten, maar ook een organisatie als het Kadaster werken al aan deze omslag in de informatievoorziening.

Traditionele SDI's zijn niet goed genoeg

Jeremy Tandy van het Britse MET Office nam vervolgens de microfoon over. Hij betoogde dat traditionele geodata infrastructuren niet goed genoeg zijn. Geoportalen bevatten weliswaar prachtige data, maar ze zijn niet te vinden via het web. Bovendien vraagt het oproepen van de data voorkennis en specifieke software. En wil je echt met de geodata aan de slag, dan wordt het helemaal werk voor specialisten. In de OGC W3C werkgroep voor spatial data on the web zijn verkenningen uitgevoerd hoe dit beter kan. Later op de dag werden deze principes met voorbeelden nader toegelicht in de werksessie over dit onderwerp.

hoodiefication op het podium van SDI.Next

Hoodiefication

Friso Penninga besloot de plenaire opening met een toelichting op wat SDI.Next nu eigenlijk is. Zijn oproep om aan ieder die deze ontwikkeling wil steunen door SDI.Next actief uit te gaan dragen door je te hullen in een oranje hoodie werd aan het eind van de dag massaal opgevolgd. De eerste hoodies zijn inmiddels ook al “in het wild” gesignaleerd bij andere bijeenkomsten. We houden het in de gaten!

Met dank aan de sprekers, verschijnen hieronder de presentaties die op het festival en SDI.Next zijn gegeven.
Zie voor een impressie van de dag ook de tweets met #DataToBuildOn en #Geofestival18.

Plenair

SDI Next programma

Geo Gebruikersfestival programma

Omgevingswet en aanpalend

PDOK

Basisregistraties

Sensoren

Workshops

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.