Praktijkrichtlijn uitwisseling IMBOR-classificaties Geo-BOR berichtenverkeer

18 maart 2020
berichten

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR 2020) beschrijft hoe je specifieke kenmerken van objecten in de openbare ruimte eenduidig registreert. Deze detailinformatie is bijvoorbeeld van belang bij het opstellen van aanbestedingen voor het beheer van de openbare ruimte. Om deze informatie via StUF-Geo BOR uit te kunnen wisselen tussen bijvoorbeeld de Geo- en BOR-afdeling, is de Praktijkrichtlijn Uitwisseling IMBOR-classificatie in het Geo-BOR berichtenverkeer opgesteld.

De IMBOR standaard borduurt voort op de classificaties uit de verplichte Basisregistratie Topografie (BGT) en het daarbij horende optionele informatiemodel IMGeo. De verplichte BGT kent bijvoorbeeld de classificatie “Wegdeel”. Met IMGeo kan je daar de nadere classificaties “gesloten verharding” en “asfalt” aan meegeven. In IMBOR kan je vervolgens ook het type asfalt vastleggen,  bijvoorbeeld “ZOAB”. Om ook deze IMBOR-classificaties te kunnen uitwisselen tussen Geo- en BOR-afdeling binnen een organisatie via StUF-Geo BOR berichten, pas je de werkafspraak ‘Uitbreiding domeinwaarden en attributen’ toe.

In de nu verschenen praktijkrichtlijn hebben CROW en Geonovum deze werkafspraak praktisch uitgewerkt voor het StUF-Geo BOR berichtenverkeer. Beschreven is hoe je met het mechanisme van StUF:aanvullendeElementen extra attributen en domeinwaarden aan IMGeo-objecten kunt toevoegen.

Bekijk

Praktijkrichtlijn Uitwisseling IMBOR-classificatie in het Geo-BOR berichtenverkeer

Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR 2020)

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.