Studiereis wat kunnen wij leren van Sillicon Valley?

studiereis
13 mei 2019

Begin 2019 maakte een groep van 30 Nederlanders, werkzaam bij overheid, in het bedrijfsleven en de wetenschap, een studiereis naar Silicon Valley.

Zij bezochten een keur aan Amerikaanse high tech bedrijven, vonden inspiratie en constateerden een aantal dilemma’s. De bevindingen van de studiereis landen in een locatiepact. In de zomer van 2019 biedt de delegatie dit pact aan bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De delegatie gaat zich inzetten om nieuwe technologieën te omarmen, met oog voor de maatschappelijke impact van die technologieën. Nieuwe technologieën kunnen ons helpen bij het beantwoorden van grote vraagstukken als energietransitie en klimaatadaptatie, veiligheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd stellen ze ons soms voor morele en ethische dilemma’s. Door de ogen niet te sluiten voor technologie optimisme dan wel pessimisme, kunnen we bewuster keuzes gaan maken. Met als doel: technologie die de samenleving dient.

Het reisverslag van de studiereis kan je nu alvast bekijken