Terugblik op bijeenkomst ISO TC211 november 2018

ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics. Group photo taken at the Hubei Provincial Museum in Wuhan, November 2018. (Source TC 211)
10 december 2018

Paul Janssen bezocht de halfjaarlijkse meeting van ISO TC 211, de technische commissie voor Geo-Informatie standaarden, in Wuhan in China.

De ISO TC 211 werkconferentie werd deze keer gehost door The Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC); het National Geomatics Center of China (NGCC) en de Wuhan University. Ze begon met een welkomstreceptie in een museum rond een nog vrij recente opgraving van een graf van de Chinese Markies Yi of Zeng. Waarin een collectie van enorme bronzen klokken die hij meenam naar het hiernamaals. Omdat de klokken gestemd waren in het 7 tallig tonale systeem dat wij ook gebruiken kon een nummer van de Beatles er ook mee worden uitgevoerd. Wat standaarden mogelijk maken...

WFS3.0

De werkconferentie bevatte voor Nederland diverse interessante onderwerpen. Zo is de 19131 voor het opstellen van dataspecificaties af en voor een laatste consultatie uitgebracht, de 19142 en 143 voor web feature services wordt opgevolgd door de 19168 Web Feature Service 3.0. Deze wordt samen met OGC ontwikkeld en omvat naast de normale GML feature service ook GeoJSON en HTML en kan voldoen aan de OpenAPI specificatie 3.0. Publicatie van deze standaard wordt in 2019 verwacht.

Nieuwe standaarden in lijn SDI.Next

Samen met OGC wordt er ook gewerkt aan een de opvolging van de 19125 Simple Features Access. Voorlopig onder de naam Features and Geometries met als eerste deel Feature Models. Deze standaard beschrijft de essentie en samenhang tussen Feature Taxonomy, Feature Ontology en Feature Schema. Beide standaarden sluiten goed aan bij het Nederlandse SDI.Next programma voor de ‘next generation’ standaarden. Voor de ISO 19152 Land Adminstration Domain Model (LADM) wordt er een nieuw project gestart waarin naast land- en kadastrale registratie ook ruimtelijke planning en waarderegistratie worden toegevoegd. De standaard wordt daarmee meer geschikt om in geïntegreerde landinrichting en landgebruiksprojecten te worden ingezet. Er is hier grote internationale belangstelling voor, o.a. van de Wereldbank in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG).

Standaardisatie is samenwerken

Iemand merkte op dat de ISO TC 211 standaarden pas grote bekendheid krijgen als ze gaan over domeintoepassingen. Dit is met metadata het geval en met deze LADM. Op zich is dat zo maar de TC 211 is vooral ingericht voor de zogenaamde framework standaarden: de meer fundamentele standaarden die het raamwerk van een geo-informatiestructuur vormen. Je kan echter de ontwikkeling van ISO domeinstandaarden zien als de tweede golf van standaardisatie binnen de TC 211.
De TC 211 was uitgenodigd voor het UN World Geospatial Information Congress (UN-GGIM) in Deqing een stad een paar honderd kilometer van Wuhan vandaan en in het hart van de Geo-spatial industrie van China. De belangrijkste boodschap daar is hoe standaardisatie bijdraagt aan de realisatie van deze sustainable development goals. Dat moet geen ingewikkeld verhaal zijn over framework standaarden. Standaardisatie biedt sowieso een framework van samenwerking. Mijn boodschap zou zijn: International standardisation = international cooperation, dan komt de realisatie van de sustainable development goals ook dichterbij.

Standaarden hebben de aandacht

China blijkt hoog in te zetten op gebruik en ontwikkeling van geo-standaarden, al is dat nog niet zo zichtbaar. Naar men zegt gebeurt er veel achter de schermen en vooral op UN niveau. Zoals ook de organisatie van het UN-GGIM congres in China bewijst. Op de open standards in action workshop van de TC 211 meeting hoorde ik voor het eerst van Chinese partijen direct waar ze mee bezig zijn. En dat was zeer indrukwekkend.  In een 3 jarig project is er een landsdekkende landgebruikskaart van China gemaakt. 1.5 miljoen vierkante kilometer op 1m resolutie, de rest op 2 meter resolutie, met een inzet van 50.000 mensen!

3D

Een ander project is 3D topografie van hele steden met gedeelten in LOD4 waarin ook de interne opdeling van gebouwen is opgenomen. De basisregistraties van Nederland werden nog even genoemd als voorbeeld hoe een overheid kan sturen. Indrukwekkend is vooral de schaal en snelheid waarmee ontwikkelingen plaatsvinden. En ik kan niet anders zeggen dat ze dat voortreffelijk in beeld brengen. Het grootste GIS bedrijf van China (2000 werknemers) is SuperMap. Voor wie een indruk wil krijgen van wat er in China zoal op GIS gebied speelt leuk om je licht op te steken.

 

Naast een verslag van de ISO TC bijeenkomst, schreef Paul Janssen ook een verslag van wat hem tijdens zijn verblijf aan China is opgevallen:Keep the world upright, perfect in both ancient and modern ways