Terugblik op OGC meeting mid-september: nieuwe generatie standaarden

nieuwe standaarden
17 september 2019

In de tweede week van september 2019 vond de OGC Technical Committee meeting plaats in Canada. In een schitterende omgeving werd hard gewerkt aan de nieuwste generatie geostandaarden. De highlights:

WFS 3.0 goedgekeurd, meer REST in OGC standaarden

WFS 3.0, officieel “OGC API: Features” geheten, is tijdens het overleg goedgekeurd voor publicatie door de OGC leden. Er wordt nu verder gewerkt aan extensies voor deze standaard. Allereerst een extensie voor het gebruiken van verschillende coördinaatreferentiesystemen, gevolgd door extensies voor filters en transacties.
De keuze om WFS 3 te baseren op gangbare Web architectuur - het is een REST API - krijgt overigens navolging. Ook voor andere OGC web service standaarden zoals WMS en CSW wordt gewerkt aan REST versies.

Metingen en Internet of Things

Een andere veel gebruikte standaard waarvan een nieuwe versie in de maak is, is Observations & Measurements (waar in Nederland IMMetingen op gebaseerd is en ook de standaarden van de Basisregistratie Ondergrond en INSPIRE gebruik van maken). In de 2.0 versie zal een flink aantal wijzigingsverzoeken worden verwerkt; nieuwe verzoeken kunnen nog tot 30 september worden ingediend. Geonovum schuift ook aan in deze werkgroep.
Er was ook veel aandacht voor Internet of Things. Een goed bezochte SensorThings summit gaf een overzicht van bestaande en nieuwe toepassingen. Intussen wordt de SensorThings API standaard, een lichtgewicht standaard voor het uitwisselen van sensordata, verder verbeterd en uitgebreid. Eind oktober organiseren we vanuit Geonovum, de BRO en het Kennisplatform API een SensorThingsAPI hackathon.

En verder...

CityGML 3.0, waaraan al jaren gewerkt wordt, hoopt men begin 2020 af te ronden - het gaat dan om het conceptuele model; encodings volgen later. Een update van GeoTiff is recent gepubliceerd.

In de linked data community van OGC, de GeoSemantics DWG, is gesproken over de nieuwe change requests voor GeoSPARQL die recent zijn binnengekomen. Omdat deze verzoeken van een relatief kleine groep mensen komen, is in de DWG besloten om eerst een white paper te schrijven over de toepassingen en succesverhalen rondom geo linked data en GeoSPARQL, om zo een breder publiek te betrekken bij de verdere ontwikkeling hiervan.

Meer over wat er leeft bij OGC en W3C hoor je ook op de Open Geodag