Terugblik Open Geodag 2019

07 oktober 2019
open geodag 2019

Op woensdag 2 oktober organiseerde Geonovum de Open Geodag met als thema ‘De kunst van het verleiden’. Ruim 350 deelnemers voelden zich aangetrokken en ontmoetten elkaar in de Prodentfabriek in Amersfoort, voor een programma met twee keynotes, dertig parallelsessies, diverse demo’s van het Kadaster en een heuse Omgevingswet escape room!

Friso Penninga van Geonovum opende de bijeenkomst met een pleidooi om gebruikers meer te verleiden om de goede geodata van de overheid te gebruiken. Verschillende componenten van SDI.Next zijn hier uitermate geschikt voor, zoals het aanbieden van lichtere formaten, de opkomst van API’s, het betrekken van de community en het sluiten van de feedbackloop.

Larissa Zegveld, voorzitter Forum Standaardisatie en algemeen directeur van Wigo4IT, de ICT-dienstverlener van de G4 voor het domein Werk en Inkomen, onderstreepte vervolgens het belang van standaardisatie van zowel gegevensuitwisseling als semantiek met treffende voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk: zo kan het ontbreken van een eenduidige betekenis van het begrip ‘inkomen’ zomaar leiden tot schuldenproblematiek. En waarom is een salarisstrook eigenlijk niet gestandaardiseerd?

Na de plenaire opening verdeelden de bezoekers zich over de diverse zalen, waar een breed scala aan onderwerpen de revue passeerden: variërend van de houtskoolschets van de architectuur van het traject Doorontwikkeling in Samenhang tot het onderzoek naar het gebruik van open data, van de mogelijkheden van GeoPackage tot de voortgang van NEN3610:2020, van de kracht van de Knowledge Graph tot de behoefte aan een praktijkrichtlijn voor Vector Tiling en van verleiden met storymaps tot de laatste nieuwe ontwikkelingen bij OGC en W3C.

Zoals gebruikelijk was het programma ingedeeld in korte blokken van 25 minuten, zodat bezoekers zich in één dag konden laten bijpraten over veel relevante ontwikkelingen. Dankzij de inzet van  de vele presentatoren stonden de parallelsessies bol van de inhoud én inspiratie! En dat was maar goed ook, want de Open Geodag was zo druk bezocht dat de zalen regelmatig bomvol waren en toehoorders moesten staan. Maar niemand klaagde, want de sfeer was uitstekend en de kwaliteit van de presentaties zonder uitzondering hoog.

En de sfeer bleef uitstekend. Zelfs toen Jan van Ginkel (loco-provinciesecretaris provincie Zuid-Holland) de aanwezigen tijdens de plenaire slotsessie naar eigen zeggen ‘geselde’ met een gepassioneerde oproep om niet te werken aan digitale optimalisatie, maar vol in te zetten op digitale transformatie. Zijn vlammende betoog om de overheid te transformeren tot ‘een ICT-bedrijf met een democratische licentie’ kon meerdere keren rekenen op instemmend applaus uit de zaal. De deelnemers sloten de Open Geodag op muziek van Radiant Wood af met de borrel, waar de indrukken van de dag gedeeld werden, oude bekenden elkaar weer troffen en nieuwe plannen gesmeed werden. De resultaten daarvan zien we hopelijk op de volgende Open Geodag!

Presentaties

Van een aantal sessies zijn de presentaties beschikbaar gesteld. Deze kan je hieronder bekijken

Beeld impressie

opening opening-larissa janvanginkel
subsessie

rivm

geopackage esri
gijskoedam escape nen3610
pdok radiant wood lunch

 

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.