Werkafspraak: Chw bestemmingsplan digitaal beschikbaar stellen

07 mei 2015
dwars parkeren

Geonovum heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster een werkafspraak ontwikkeld die ingaat op de ontsluiting van de informatie van het bestemmingsplan conform Crisis- en herstelwet (Chw) via Ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het digitaal ontsluiten van het Chw bestemmingsplan maakt de gemeente de keuze in hoeverre de inhoud van het bestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is en op welke wijze het authentieke plan interactief wordt gepresenteerd. In deze werkafspraak worden twee opties omschreven:

1. Uitvoering met behulp van een contour op Ruimtelijkeplannen.nl            

De gemeente stelt een contour met daaraan gekoppeld pdf´s van kaart, toelichting en regels beschikbaar  die via Ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is; via een andere weblocatie stelt de gemeente het Chw bestemmingsplan op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar.

2. Uitvoering met behulp van een interactief raadpleegbaar plan op Ruimtelijkeplannen.nl

De gemeente stelt het Chw bestemmingsplan beschikbaar als authentiek plan waarvan de volledige inhoud via Ruimtelijkeplannen.nl interactief raadpleegbaar is.

Dit is vastgelegd en nader toegelicht in een werkafspraak. Vanaf publicatie van deze werkafspraak tot het tijdstip van inwerkingtreden van vernieuwde RO Standaarden of omgevingswetstandaarden dan wel nader bericht van de beheerder van de RO Standaarden geldt deze werkafspraak.

Achtergrond

Met het wijzigen van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in mei 2014 (Stb. 2014, nr. 168) is het voor een aantal gemeenten mogelijk digitale bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte te maken waarmee kan worden afgeweken van een aantal met name genoemde onderdelen van de geldende wet- en regelgeving. De betreffende gemeenten experimenteren hiermee in het kader van de Crisis- en herstelwet en doen tevens ervaring op ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Een van de aspecten waar gemeenten onder voorwaarden van af mogen wijken zijn de digitale aspecten met RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl. Afgeweken kan worden onder de voorwaarde dat het Chw bestemmingsplan wel elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar wordt gesteld en blijft op een door de raad te bepalen internetadres (weblocatie). De landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl bevat een verwijzing naar dit internetadres. Dit is bepaald met artikel 7c, lid 9 van Besluit uitvoering Chw.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.